Gađanje na ledu

Na ledu se iscrta teren, podeljen na tri dela. Krajevi polja su kućice a u sredini je neutralna zona. U centru svake kućice je drvena kocka, veličine 10 puta 10 puta 10 cm. Igrači se nalaze oko celog terena i čiste led. Na dva metra od polja, iskopano je malo udubljenje da bacač može da ima čvrst oslonac pri bacanju. Igrači se trude da dobace svoj disk što bliže kockici. Ako je neko pomeri a ostane u kućici, meri mu se rastojanje od diska do centra. Ako se kockica izbaci van polja, vraća se na centralno mesto u kućici.

U nekim zemljama crtaju se tereni sa čunjevima. Šestarom se iscrta 5 koncentričnih krugova. Na krajevima se postave kegle. Igrač sa obeleženog polja baca svoj disk. Ako dodirne keglu a ne izbaci je van kruga, dobija 1 poen. Ako izbaci keglu van kruga a disk ostane u krugu, dobije 2 poena. Za 3 poena potrebno je keglu izbaciti van kruga a disk zadržati u centru kruga.

Povezani članci