Štafeta divova

Za ovu igru su potrebne ŠTULE - visoki/dugački/jaki štapovi, a na visini od zemlje 50-tak santimetara prikuje se postolje za noge - stopale. Na tvrdu podlogu postave se čunjevi, koji su kapije, kroz koje treba proći. Bitno je održati ravnotežu na motkama - štapovima. Visina na kojoj ćete hodati, zavisi od vaše spretnosti jer staze i kapije su komplikovani zadatak.

Pobednik je koji je najspretniji i u što kraćem vremenu da izvrši zadatak.

Povezani članci