Klis

Komad drveta, dužine oko 20 cm. Zarezano pod uglom na jednom i drugom kraju. Za igru su potrebni i tvrd štap, dužine 50-60 santimetara, veći zemljani teren. Na kraju terena se iscrta krug prečnika 60 cm. A u sredini se napravi rupa veličine 10 cm.

Igrač stavlja klis preko rupe i štapom ga izbacuje u polje. Klis odskoči uvis i vi ga udarite iz sve snage. Kad je klis u vazduhu, i udarač i ostali pokušavaju da ga stignu. Ako ga neko uhvati u vazduh, odmah se osvaja mesto udarača. Ali ako je klis pao na zemlju i igrači u polju stignu do njega pre udarača, onda imaju pravo da vrate klis bacanjem u obeleženi prostor odakle je i izbačen... Ako ne uspeju, meri se rastojanje od klisa do rupe. Rastojanje se meri štapom udarača. Ako u igri, do klisa prvi stigne udarač, on ima pravo da klis „otera" što dalje od početnog mesta.

Na ravnoj podlozi, klis se udara na sledeći način: udari se kraj koji je zasečen i podignut od podloge. Kad „poskoči" u vazduh, klis se udara štapom.

U ovoj igri je važna veština udaranja, brzina, sposobnost hvatanja i bacanja klisa u krug.

Povezani članci