Piljci

Piljci su male koščice koje ostaiu kad se oglockaju papci pečenog praseta. Mogu da budu i pravi stakleni, okrugli kamenčići ili okrugli metalni. U igri se koristi pet komada. Obično se igra u dvoje.

Igrač baca na zemlju svih pet piljaka. Onda odabere jedan, baci ga u vis i istom rukom hvata piljak sa zemlje i bačeni. Kad pokupi sve piljke, radi dvojke.

Baca se piljak u vis, uzimaju se dva piljka sa zemlje, i hvata bačeni piljak da ne padne dole. Ista radnja se ponavlja i za dva preostala piljka. Posle se igra 3 + 1... Prvo se pokupe tri piljka, a u drugom bacanju jedan. Poslednji deo je kad se sva četiri piljka pokupe sa zemlje i uhvati bačeni u vis piljak. Da bi se znalo da je igrač dobro uradio zadatak, potvrđuje se udarcem stisnute šake o zemlju. Ako neko pogreši u hvatanju, drugi igrač nastavlja igru, sa mesta gde je pogrešio.

Posle se igraju KAPIJE. One mogu biti raznovrsne. Kapija može biti raširena šaka, gde između prstiju treba smestiti piljke. Najteža igra je kapija napravljena od palca, kažiprsta i malog prsta. Kad se uradi sve ovo, ista igra se ponavlja žmureći.

Povezani članci