Klikeri

Kada vidite dečake da igraju klikere, znajte da je došlo proleće. Posle duge zime, deca se druže u prirodi, punih džepova raznolikih klikera. A ima ih staklenih, mermernih, gvozdeni (vadili ih iz pokvarenih kuglagera), a i od pečene gline.

Ovo je igra u kojoj su igrači uvek prljavih ruku i kolena.

Igrači povuku liniju sa koje bacaju klikere u daljinu, prema označenom cilju. Igrač, čiji je kliker bliži cilju gađa prvi. Igra traje dok neko nekog ne pogodi, a onda počinju iznova. Najbliži se trudi da ubaci kliker u rupu veličine 2-3 cm. Ako ubaci, gađa protivnički kliker sa pozicije iza rupe. Ako promaši, drugi igrač nastavlja igru.

Prostor za igru je ograničen - kvadratnim ili pravougaonim i rupom u sredini. Van tog prostora, igra ne važi. Kliker koji je najbliži rupi vlasnik gađa prvi. Kliker koji je pogođen više ne učestvuje u igri, kao i kada taj kliker oteraju u rupu. Pobednik je koji ima najviše pogođenih klikera ili ih je oterao u rupu. Ova igra je prilagođena uslovima u Španiji, Francuskoj, Pakistanu, Italiji.

Povezani članci