Rano školstvo u Kumanu

Uspomene iz ranog detinjstva imaju posebnu boju i prožimaju čitav naš život. Malo i veliko zabavište su kolevka dečijih igara a njihov uticaj na razvoj mašte i fantazije kod dece je nemerljiv. Svakako da u tome nezamenljivu ulogu imaju školovane zabavilje -vaspitačice.

Tradicija u školstvu u Kumanu je duga 250 godina. Još prilikom naseljavanja Starog sela sredinom 18 veka preci današnjih Kumančana su izgradili škou i izdržavali učitelja. Selo je imalo, u početku, 150 kuća i oko 1000 stanovnika. Na placu sa numerom 44 se nalazilo Učilište. Varoški dom je imao kućni broj 51, a birc je bio sa numerom 20.

Po popisu od 1772. godine postojale su 34 srpske škole. Već 1778. godine bilo je u Banatu 218 srpskih narodnih škola. Kada je Banat priključen Ugarskoj, 1779. godine bilo je 250 pravoslavnih narodnih škola sa 4168 učenika, a godinu kasnije bilo je 5.755 učenika. Učitelja je bilo dovoljno za ovaj broj škola.

Iz izveštaja učitelja Nedeljka Aleksijeviča za godinu 1851 vidi se da od 3760 žitelja Kumana, dece dospele za školu ima 339 od kojih 76 dečaka i tri devojčice pohađa nastavu.

Krajem 19 veka u temišvarskoj eparhiji se osnivaju i srpska pravoslavna zabavišta koje izdržavaju srpske pravoslavne crkvene opštine. U Velikom Bečkereku i Velikoj Kikindi su otvorena 1891. godine, U Kumanu 1892, u Dositejevom Čakovu 1893 i Đali 1899. godine.

Iz Šematizma u 1900 godini vidi se da je zabavilja u Kumanu Marija Miletić, diplomirana somborska učiteljica. Sledeće godine zabavilja je Sofija Zamurović koja je svršila zabaviljsku školu u Hodmezevašarhelju. Na fotografiji u 1905. godini oko zabavilje Sofije Zamurović, koja je poreklom iz poznate iđoške familije, se nalazi oko 80 devojčica i dečaka. Zabavište je te godine pohađalo 111 mališana od 273 dece predškolskog uzrasta. Kumane je tada imalo 5993 stanovnika, od toga 98% su Srbi. Plata zabavilje Sofije 1915. godine, koja je udata za učitelja Timu Dimitrijevića, iznosi 1.409 kruna, dok učiteljice i učitelji primaju od 1700 do 2500 kruna. Zabavilja je imala pomoćnicu Dadu sa godišnjom platom od 240 kruna.

U čitavoj Mitropoliji postoji 18 zabavišta od kojih 5 u Banatu. Zanimljivo je da ih tada velika srpska sela: Melenci, Mokrin i Karlovo nemaju zabavišta.

Hvala našim precima koji su davno shvatili značaj obrazovanja od malih nogu.

 

Miloš M. Stančić, profesor matematike i predsednik Udruženja članova MATICE SRPSKE u Kikindi

Povezani članci