Utisci

Navršilo se ravno 20 godina od kada je Milan R. Varadinac štampao 1996. godine na 176 strana, svoju prvu knjigu Fudbal u Kumanu 1927-1947. godine, a bezmalo 90 godina od kada je ova tematika preuzeta iz prašnjave i zaboravljene arhivske građe, sa 176 strane, a u tiražu od 500 primeraka. Milan R. Varadinac je shvatio da se u Kumanu mnogo toga zbivalo, te je nastavio svoja istraživanja.

Knjiga Kumane u sportu i kulturi 1947-1997. godine nekako su prirodan sled Milanovog interesovanja. Da je na ovoj knjizi temeljno radio govore i podaci da je objavljena 2001. godine (posle pet godina od prve knjige), na 790 strana i u tiražu od 300 primeraka.

Posebnu retkost u hroničarskoj delatnosti čini knjiga Rađanje blizanaca u Kumanu u 2004. godini na 199 strana u tiražu od 500 primeraka.

Da Milan R. Varadinac svaku temu, koju naravno sam odabere, svojski istražuje, dokaz su same objavljene knjige.

Sledeće knjige je naslov Hronika o lovstvu u kumanu iz 2007. godine sa tekstom na 168 strana, štampanu u tiražu od 300 primeraka.

Istraživanje arhivske građe nije ni malo lako i jednostavno, pogotovu o knjizi širokog spektra kao što je Stanovništvo i vera u Kumanu, koja je izašla iz štampe 2010. godine na 244 strane u tiražu od 150 primeraka.

Svoje dugogodišnje zanimanje za klimatske prilike u Kumanu i pomno beleženje svakodnevnih vremenskih događaja u više decenija, iznedrio je autorsko delo Milan R. Varadinac - knjigu Meteorološke prilike u Kumanu u periodu 1985-2011. godine. Knjiga je izašla iz štampe 2012. godine u tiražu 150 primeraka, na 410 strana.

Knjiga Moglo je biti mnogo bolje nazivom kazuje mnogo toga. Možda se moglo u Kumanu bolje živeti ili o životu bolje pisati, dilema je koju čitaoci treba da odgonetnu. Knjiga je izašla iz štampe 2014. godine na 332 strane u tiražu od 300 primeraka.

Iste godine 2014 godine štampano je u skromnom broju primeraka izuzetno koautorsko delo Foto ep o Kumanu sa 800 strana u čijem je stvaranju učestvovao i Milan R. Varadinac.

Delo koje je predmet novog prikazivanja Priče i slike iz Kumana obeležiće i 20 godina Milanove posvećenosti raznolikim temama vezanim za njegovo rodno selo Kumane, a u Banatu. Za ovu knjigu Milan je samo pratio stvaranje ove knjige.

Sve knjige su hronike jednog vremena koje prekriva veo zaborava, a koje, tek kad su napisane, vrede mnogo. Izgovorena reč ode u vetar, a napisana ostaje za večnost. Kao Don Kihot, vitez od La Manče, koji se bori sa vetrenjačama, i Milan R. Varadinac u svom hroničarskom poslu često prevazilazi nemoguće prepreke. Iz svakog uzburkanog mora izašao je kao pobednik jer se izborio da knjige ugledaju svetlost dana.

Knjige su pune raznih podataka koji otvaraju istinu za naše pretke pa sve bliže do današnjih dana. Značajan broj Kumančana sada ima sigurnost da se neće zaboraviti. Naravno, treba da svaki Kumančan ima te knjige, da ih pročitaju i da svojim ukućanima, naročito unucima i njihovim potomcima obezbede to blago.

U dosadašnjih sedam knjiga, autorskih naslova, na preko 3.700 strana i u preko 3000 primeraka, mnoštvo je podataka koji su prvi put ugledali svetlost dana.

Svoj tragalački posao, vezan i za putovanje, uglavnom je samofinansirao, što je činio, vrlo često, i prilikom štampanja knjiga.

O dobiti materijalnoj nema ni švora, ali je dobit velika u njegovoj duši, jer je uspeo da ostvari ono što je zamislio.

Sve to ne bi ostvario da nije bilo razumevanja u njegovoj porodici; najpre pokojne supruge Mire, kćeri Svetlane i Veselinke ~ Vesne, sina Rajka, prijatelja i poznanika koji su znali da prepoznaju retkost u delima Milana R Varadinac.

Nova knjiga Dečije igre u Kumanu je pred nama, a ko zna koliko će ih biti još!U Novom Sadu, 30 juna 2016. godine

Smiljka Sabolović, profesor srpskog i svetske književnosti

Povezani članci