Dr Stevan Vasić

Vasić dr Stevan, rođen u Rumi 1810. umro u Vranjevu 24. I 1875. O njemu piše Vasa Stajić ovo: Rođen je u Rumi 1810, gde mu je otac bio trgovac. Stevan je ovako učio i dovršio gimnaziju: prvi razred u Rumi, drugi razred i prvi semestar trećeg u Karlovcima 1824-5 dovršio treći, četvrti i peti u Novom Sadu, pa je 1832 učiteljevao u Srbiji 1833-34, kad mu je već bilo 24 godine svršio je šesti razred u V. Varadu. Ne znamo gde je učio filozofiju, a medicinu je doučio u Pešti kao Tekelijanac. Godine 1843 pak pominje se kao doktorand u Beču. Najzad veli Vasa Stajić, 1. avgusta 1842 predsedava Sava Tekelija skupštini Matice i kao naslednici svojoj podnosi joj priznanicu svršenog medicinara Stefana Vasića kojom ovaj priznaje da je od Tekelije primio 200 forinata srebra „pod tim uslovijem da putešestvije literarno preduzme i to 10 godina produži, - obvezuje se u protivnom slučaju sumu tu zavedeniju Tekelijinom za 3 godine vratiti.“

V. Stajić veli da ne zna je li je dr Vasić vratio 200 forinata Tekelijinom zavedeniju. ,,A slušali smo, kaže on, da je odista dugo putovao kao lečnik Lojdova parobroda, i ovo je tim verovatnije što ga 1861 nalazimo u Trstu.“

Za dopunu Stajićeva Kazivanja navešćemo šta o Vasiću piše dr E. Lindenmair, ondašnji šef civilnog saniteta u Srbiji. On kaže da je dr Stevan Vasić godine 1846 aprila 1 kao stranac primljen u svojstvu kontraktualnog fizika u Kruševcu, ali je to mesto Vasić nakon godine dana 1847, ostavio.

Prema daljem tvrđenju Vase Stajića, dr Stevan Vasić je u početku Bune služio u Karlovačkim bolnicama, ali je 28 X 1848 dao ostavku na to zvanje i bio uhapšen od „narodnog pravosuđa“ zato što je lekara Marka Jovanovića bez uzroka „javno besčastio, kuvara vojne bolnice bez znanja Glavnog odbora samovlasno izagnao, a protiv celog monaškog čina pred svetom „nepristojno zlostavljao. „Sem toga, prilikom hapšenja je sramotio i vojvodu, iz zatvora je begao, razbijao vrata, pa ga je narodno pravosuđe osudilo da pred patrijarhom i vojvodom bude „žestoko izobličen”.

Tako Vasa Stajić, a g. Kosta Petrović, kustos Sremsko karlovačkog muzeja našao je u Mitropoliskoj arhivi koncept akta pod. br.2522 po kome „Dr Stefan Vasić direktor Narodne bolnice u Karlovcima 28 oktobra 1848 podnosi ostavku na direktorstvo iz ogorčenja što je d-r Miloš Radoičić postavljen za šefa saniteta Vojvodine Srpske, čovek koji dovoljno sposobnosti ni za špitaljske uredbe otnjut pokazao nije,“ pa glavni odbor je njegovu ostavku primio i za direktora rečene bolnice naimenovao d-ra Josifa Jankovića, /na nalažemo Sanitetskom odelenju da doktor Vasić pred referentom po časti policijskoj, g. Kostom Jovanovićem bolnicu po inventaru predati ima“

Pre svoga kratkotrajnog direktorstva u Karlovcima pommje se on 6 X 1848 kao „žitelj rumski“ , zatim 1857 u Beogradu , 1861 u Trstu , a od 26 XII 1861 kao opštinski lekar u Vranjevu, gde je umro 24 I 1875.

Sadržaj

Da li ste znali...

da je u SRC „Jedinstvo“održano finale Kupa Jugoslavije za košarkašice 14.februara 1988. godine?

O gradu