Crkva u Vranjevu

Srpsko-pravoslavna crkva (hram Svetog Jovana Preteče) u Vranjevu - Novi Bečej u ulici Josifa Marinkovića broj 63, stavljena je pod zaštitu zakona zajedno sa svojim ikonostasom i drugim predmetima (tronovi sa pevnicama, pokretne ikone, plaštanica i drugo), od strane pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture, rešenjem broj 939/67 od 1. IV 1968. gdine i broj 581 od 7. X 1966. godine).

Po zapisima i starim crkvenim knjigama u Vranjevu je još 1750. godine postojala jedna mala crkva na mestu koje je podignuta ova sadašnja crkva 1807. godine. Gradevina je krupnih dimenzija i ima niz zanimljivih gradevinskih detalja, a posebno je unutrašnost crkve bogato dekorisana čemu doprinosi dosta ukusni moleraj toplih boja i zidnih živopisa nežnih kolorita, kao i ikonostas klasičarske arhitektonske bider majerske rezbarije i slikarstva.

Ikonostas i slike na zidovima crkve slikao je Jeftimije Popović 1834 - 1836 godine (a moguće je da su slike na zidovima slikali i slikari Sava Petković i Petar Šortanović).

Celivajuće ikone slikane na bakru i drvetu rađene u drugoj polovini XVIII veku pokazuju vrlo solidno znanje mastora prelaznog stila. Valja zapaziti i neke predmete primenjene umetnosti, u crkvi: krst - darohranilnica iz 1818. godine, putir od srebra - pozlaćen iz 1767. godine, kao i još neke srebrna kandila sa ugraviranim zapisima darodavaca a koji bi mogli biti interesantni za lokalnu istoriju.

Kao vredan primerak građevinskog stila iz I polovine XIX veka crkva je kao spomenik kulture stavljena pod zaštitu zakona.

Sadržaj

Da li ste znali...

početkom 1975. godine počela je, zahvaljujući sredstvima mesnog samodoprinosa, izgradnja Radničkog doma u Novom Bečeju, u čijem je sklopu projektovana četvorostazna automatska kuglana. Gradnja, ovog kapitalnog objekta, trajala je manje od 16 meseci, a svečano otvaranje je obavljeno 1. oktobra 1976. godine.

O gradu