Bilјni i životinjski svet

BOSANSKOKRUPSKO PODRUČJE U SREDNJEM POUNJU, STARI ZAVIČAJ

Razvijeni bilјni i životinjski svet na Bosanskokrupskom području je posledica pozitivnog uticaja različitih faktora, ali najviše geografskog položaja, sastava zemlјišta i klimatskih uslova. Areal ove teritorije je prepoznatlјiv po šumama, livadama i oranicama.

Šume zauzimaju nešto preko polovine Bosanskokrupske teritorije. Šumski kompleksi uglavnom su na strmim i kamenitim terenima. Najveći šumski kompleks je planina Grmeč, u kojoj preovlađuje crnogorično drveće - bor, jela i smreka. Ostalo šumsko područje u ovoj oblasti, obraslo je listopadnom šumom, u kojoj se ističu bukva, cer, hrast, grab, javor, jasen, kesten i razno grmno drveće (glog, leska, dren i drugo). Ipak, na ovom području ima manje bagrema, klena, lipe i vrbe. Od šiblјa raste šipak, divlјa kupina, trnjina i dr. U proređenim šumama i po brdskim pašnjacima raste paprat (bujad), koja dostiže visinu i do jednog metra. Na planini Grmeč su najveći kompleksi šume za eksploataciju, a levo od Une, to su kompleksi šume na planinama Kokerna, Jezera, Ćorkovača i Šajrovača.

Velike šumske površine su omogućile izvanredne uslove za razvoj raznovrsnog životinjskog sveta. Na tom području najčešće se susreću: medved, divlјa svinja, divokoza, srna, vuk, lisica, jazavac, zec, tvor i veverica. Od ptica najčešće se može videti: jastreb, sova, kreja, vrana, kukavica, detlić, prepelica i razne ptice pevačice.

Pod oranicama je oko trećine ukupne površine ovog područja, ali kvalitetnijeg zemlјišta ima oko 25% u kulturi oranica, a pašnjaka na oko 20%. Na ovim prostorima se najviše gaje: kukuruz, pšenica, zob - ovas, ječam, raž i dr. Dosta pažnje se poklanja povrtarskim proizvodima, kao što su: krompir, pasulј, kupus, luk (beli i crni) i dr.

Geografski položaj, klima i drugi faktori, na ovom području, uslovili su razvoj stočarstva i uzgoj raznih domaćih životinja: ovce, koze, svinje, krave i konji. Pored toga dosta pažnje se poklanja živinarstvu i uzgoju živine (kokoške, guske, ćurke i dr.).

Povezani članci