srenhu

Porodica Jankov

Ne možemo da pričamo o značajnim i istaknutim Bočarcima, a da ne pomenemo braću Jankov, dr Stojana i dr Radu. Rođeni su u Bočaru. Stojan 23. 11. 1935, a Rada 21. 12. 1940. godine. Roditelјi su im bili Kosta i Bojana Jankov, rođ. Markov (imaju i sina Mitu, koji živi u SAD i kćer Ružicu, udatu Ilić, koja živi u Novom Bečeju). Želimo da zabeležimo i od zaborava otrgnemo neke činjenice iz njihovih života i plodnog naučnog rada braće Jankov.

Stojan JankovStojan je završio osnovnu školu u Bočaru, a gimnaziju u Senti. Studirao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, na kome je diplomirao 1960. godine. Na istom fakultetu je doktorirao 1967. godine. Radio je u Saveznom fondu za privredno planiranje u Beogradu i bio honorarni asistent na Ekonomskom fakultetu, na predmetu „Teorija privrednog razvoja u socijalizmu". Za stalnog asistenta je izabran 1962. godine, za docenta 1968. na predmetu „Savremeni privredni sistemi", a 1974. godine izabran je za vanrednog, a ubrzo zatim i za redovnog profesora na Ekonomskom fakultetu. Dr Stojan Jankov je bio osnivač i šef katedre „Savremeni privredni sistemi". Takođe je bio član naučne sekcije Saveza ekonomista Srbije. Bio je prodekan i dekan na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Objavio je niz knjiga i naučnih radova. Nјegova knjiga „Savremeni privredni sistemi" doživela je više izdanja, pa je i danas tražena ne samo u Srbiji nego i u ostalim republikama bivše države SFRJ. Predavao je na fakultetima u Subotici, Prištini i Banjaluci. Dosta je putovao. Boravio je u Polјskoj i SSSR-u, a u SAD je bio na specijalizaciji.

Dr Stojan Jankov je bio čovek iz naroda. Voleo je svoj Bočar i imao puno prijatelјa i među običnim lјudima. Bio je zalјublјen u salaše, jer je na salašu u Širinama (potes u Bočarskom ataru) rođen i proveo svoje detinjstvo. Tugovao je zbog toga što salaši nestaju. Kad god je bio u mogućnosti dolazio je rado u rodni Bočar. Jankov je umro 25.10.1985. godine u Beogradu, u pedesetoj godini, a sahranjen je u svom volјenom Bočaru.

Mlađi brat Rada takođe je u Bočaru završio osnovnu školu, Gimnaziju je završio u Goraždu, a Mašinski fakultet u Beogradu. Doktorirao je u Gracu, u Austriji 1968. godine. U vreme kada je doktorirao bio je najmlađi doktor mašinskih nauka u Jugoslaviji. Dr Rada Jankov bio je redovni profesor Mašinskog fakulteta u Beogradu, a predavao je i na Mašinskom fakultetu u Kragujevcu. Bio je veoma cenjen u svojoj struci ne samo u Jugoslaviji nego i u Evropi. Objavio je niz knjiga i naučnih radova. Dao je izuzetan doprinos u osnivanju i dalјem razvoju Laboratorije za motore sa unutrašnjim sagorevanjem i pogonskim materijalom. Istovremeno je bio saradnik Industrije precizne mehanike i Fabrike automobila „Zastava" iz Kragujevca. Dr Rada Jankov je umro 2002. godine, u 62. godini života, i sahranjen je u Boleču kraj Beograda.

Povezani članci

Pišite nam...

vaše sugestije, predloge, ideje, komentare...