srenhu

Porodice i nјihove slave, ulice, sokaci

Bočar je jedno od najstarijih naselјa u Banatu i njegovi najstariji stanovnici su Srbi. Kao prve, naselјene su porodice: Popov, Zarić, Linjački, Ostojin i Senćanski. Zarići su živeli blizu stare crkve. Sve kuće su uz vodu i pored rita, tako da svaka bašta izlazi u rit. I sad postoji u ritu Linjačka greda, gde je porodica Linjački nekad držala svinje i drugu stoku, a na drugom kraju sela Senćanski breg. Dok nije došao spahija, ovde su bili bogati lјudi. Svaka srpska kuća je imala zemlјu, samo su tri kuće bile „bezemlјaka": Jovanovi - „Turkulovi", Perkini i Rakićevi. Spahija (zemlјoposednik) je tražio da se za svaki „paor zemlјe" radi po 300 dana u godini, davao im je samo deseti snop, pa ko god od Srba nije imao dovolјno radnika u kući morao je prodati zemlјu i bežati iz sela. Zemlјu su prodavali Nemcima koji su u Bočar naselјeni početkom XIX veka. Prema Nemcima se drugačije postupalo. Nemci nisu imali ni urbar, a spahija im je podigao (1842) i izdržavao crkvu.

U Banatu je dugo vladao običaj da prezimena porodica nastanu od zanimanja. U Bočaru i dalјe ima starih prezimena koja su nastala po zanimanju predaka, na primer: Budžar - onaj koji pravi drvenu alatku, Košničar - onaj koji plete košnice, a mnoga su nestala jer su im potomci izumrli (Brdar, Kolar, Suvačar itd).

Srpske porodice poznatog porekla (naselјene do 1830. godine.): Babšani, sad Markuševi, ima ih 15, slave Sv. Nikolu, iz Markušice kod Peći pod Arsenijem Čarnojevićem preselјeni u Bapšu, a iz Bapše ovamo, ima ih u Podgorici, na Cetinju i u Melencima, gde se takođe zovu Markuševi, ima ih odselјenih u Srbiju, Srem (Jakovo) i Bačku. - Bajini, 5, Sv. Alimpija, iz Baje. - Grujini - Kličovanovi (5, Sv. Mrata), došli iz Kliče. - Dabićevi - Komedijaševići (Sv. Nikola), iz Melenaca, ima ih odselјenih u Vranjevo. - Kapetanovi - Filipčevi (4, Sv. arhaiđel Mihail), starcu od preko 60 godina čukundeda se doselio iz Lipove, zvali su ih „Filipčevi", kao i sad. - Linjački (4, Đurđevdan), bili su iz Vlaške. - Miloševi (1, Sv. arhanđel Mihail), oni su bili jednog roda s Kapetanovima, pa posle po Milošu dobili ovo prezime. - Pavlović (1, Sv. Nikola); deda mu došao iz Segedina, tada došao i njegov brat u Karlovo, odatle otišli u Novi Bečej, gde ih i sad ima; ima jedan u Žombolјu, koji je odavde odselio, i u Aleksincu. - Penjini (6, Sv. Nikola), bili su „iz Vlaške", poseduju staru zemlјu, imali su „polutanu" (pola sesije). - Pečanski (1, Sv. Nikola), prava familija izumrla, a iz Kikinde je ušao u kuću „Pešanski-Adamov". - Popovi, došli iz Iđoša, oni su „udarili kolac" selu, njih su zvali „Kožukarevi", računa se bar 8-9 njihovih kolena u Bočaru. - Popovići, sad Popovi (1, Sv. arhanđel Mihail), udarili kolac Bočaru. - Radulovi - Nemećanski (4, Petkovača), čukundeda došao iz Nemeta, tako su slavili Sv. arhanđela Mihaila (imali su „po paora"), predak ubio spahijskog pandura i dobegao ovamo i zato promenio slavu, sad su „šesto koleno", ima ih i sad u Nemetu, ima ih i u Srbiji, u Kragujevcu i Aleksandrovu. - Rakići (1, Đurđevdan), stari ih doselili iz Melenaca, ima i sad Rakića u Melencima. - Senćanski (3, Sv. arhanđel Mihail), bili su iz Sente i zna se da su bili bogati lјudi. - Starčevi (6, Đurđevdan), predak došao iz Starčeva, ima ih u Elemiru, Kikindi, Bašaidu, ali se ne zna da li su od njihove „loze". - Stojakovi (6, Sv. Jovan), pradeda došao iz Gornjeg Bečeja, ima ih i u Kikindi, gde su odavde otišli, i jedan u Americi. - Crnjani (2, Petkovača), deda mu došao iz Crnje, ima ih i u Bašaidu, a u Beogradu: Laza i sin Živa. - Crnjani - Varzilovi, ima ih 4, slave Đurđic, takođe su iz Crnje, ali nisu rod sa prethodnima i došli su posle.

Srpske porodice čije poreklo nije utvrđeno: Arsini - Kurjakovi (1, Sv.arhanđel Mihail). - Budžarovi (1, Sv. Nikola), nisu od starine ovde. - Dačkovi (3, Sv. Stefan), i sad „Dačkovi" (imali su „ceo paor" - celu sesiju). - Zarići (1, Sv. Jovan), spadaju u prve familije koje su se naselile u Bočar, bili su blizu stare crkve. - Jankovi, staro i pravo prezime. - Jovanučevi (3, Sv. Nikola). - Kontani (3, Petrovdan), ima ih i u Kikindi. - Košničari (2, Sv. arhanđel Mihail), a Perkin jedan je usvojen i zove se tako isto. - Lejići (2, Velika Gospojina). - Mihajlovi (3, Sv.arhanđel Mihail). - Nadošanovi -Jurišini (1, Sv. Mrata), (imali su „polutinu" - po sesije, po paora). - Ostojini (1, Sv. Nikola), takođe, jedna od prvih porodica koje su se doselile u Bočar. - Perišićevi, sada u protokolu Perkini (2, Petkovača). - Petrićevi (5, Sv. arhanđel Mihail). - Prekajski (1, Sv. arhanđel Mihail), ima ih i u N. Miloševu - Ružići (1, Đurđic), ima ih i u Kikindi, a odavde su otišli i u Vrbas, u Bačkoj. - Savini (3, Sv. Jovan). - Stanulovići (1, Sv. Nikola), ima ih u Nemetu (sveštenik) i u Barandi (sveštenik), otac im je bio kovač kod spahije i nisu imali zemlјu, a doselio se još deda ili pradeda. - Stojini (3, Petkovača). - Uvalini - Žikućini (2, Sv. Nikola). - Uvalini (4, Petkovača). - Ćurčini (7, Sv. arhanđel Mihail).

Srpske porodice koje su izumrle: Živkovi, Janoševi, Tomini, Jovanovi, Krestić, Bešini, Marjanovi, Mijatovi, Momirov, Panini, Petkovi, Stojkovi, Tasić i Šolmošanovi.

Srpske porodice koje su iselјene: Adamovi, Albulovi, Aćimov, Bežunarovi, Bogdanovi, odselili se u Sentmikluš, Gizdulovi, Glišini, Danulovi, Jovanović, Jorgović, Jockovi, Jugin, Lipitarov, Lupulovi, Tekmanovi (1, Sv. Nikola), u Kikindi, Martinov, Bašini, Ozdolini, Perišini, Rankov, Rončevi, Čokov i Šijački.

Srpske porodice poznatog porekla naselјene u XIX veku: Bogdanov, jedna, slavi Mitrovdan, iz Iđoša. - Gavrančić (1, Đurđevdan), iz Kikinde. - Gecić (1, Sv. Stefan), iz Iđoša. - Gligorin (1, Sv. arhanđel Mihail), iz Iđoša. - Davidov (1, Sv. Nikola), iz Čoke, došao kao sluga. - Ilijin (1, Đurđic), došao iz Seitmikluša. - Mirkovi (1, Sv. Jovan), otac došao iz Valkanja kao pudar. - Munćan (1, Sv. arhanđel Mihail) iz Iđoša. - Odošanovi - Demunovi (4, Sv. arhanđel Mihail) biće da su iz Deme. - Odžin (1, Sv. Jovan), iz Melenaca. - Perić (1, Đurđevdan), iz Mokrina. - Popov (2, Sv. Ignjatije), iz Karlova. - Rakazov (1, Sv. arhanđel Mihail), iz Karlova. - Stančulov (1, nazaren), iz Iđoša. - Stojanović (1, Sv. Nikola), iz Kikinde. - Tatomirov (1, Sv. Alimpije) iz Iđoša. - Ćirić (1, Sv. Nikola) iz Sentmikluša. - Čele- ketić (1, Sv. Stefan), došao iz Mokrina.

U Bočaru su još tokom XVIII i XIX veka formirane ulice - sokaci, na primer: Senćanski, Bajin (to je bio prvi sokak), Veliki, Ćurčijin, Relјin, Kikindski, Košničarov, Kuzmančev, Nemećanski i Slepi (-ački) sokak (zatvoren, bez izlaza).

Povezani članci

Pišite nam...

vaše sugestije, predloge, ideje, komentare...