Nedeljko Barnić Žarki (1922–1944)

Nedeljko Barnić Žarki (1922–1944)Nedeljko Barnić Žarki je jedna od najistaknutijih ličnosti u završnom periodu rata u Banatu. Svojom delatnošću, ali i svojom žrtvom, načinio je poslednji korak ka slobodi. Rođen je 13. septembra 1922. u Melencima, prijavio se u vojsku tokom aprilskog rata, oružje i materijal koje je tom prilikom skupio priložio je Narodnooslobodilačkom pokretu. Avgusta 1941. uhapšen je prvi put i zadržan kao talac. Čim je pušten, pridružio se Melenačkom partizanskom odredu i stupio u borbu. Ranjen je krajem godine, pokušavajući da se probije u Srbiju, ali se od rane brzo oporavio. Tokom leta 1943. borio se sa borcima Severnobanatskog partizanskog odreda i sa njima septembra te godine prešao u Srem. Žarki se tamo obučio za diverzanta i učestvovao u mnogim akcijama.

Početkom aprila 1944. organizovao je novu diverzantsku četu pri Severnobanatskom odredu. Prilikom demontiranja mina ostao je bez ruke, ali se u kratkom roku vratio u četu, posvetivši se ovoga puta obaveštajnom radu. Zarobljen je nedaleko od Melenaca 3. septembra 1944. a u petrovgradskom zatvoru izdržao je desetodnevno mučenje. Juraj Špiler ga je posebno zamrzeo jer nije pokazivao strah od njega, niti bilo kakvo poštovanje prema okupatoru. Žarki je 13. septembra, na svoj dvadeset i drugi rođendan, pogubljen tako što je, na lični Špilerov zahtev, živ zakopan.

O gradu