banerKIA3

Jovan Veselinov, metalski radnik, rođen je u Kumanu 20. januara 1906. godine. Kao omladinac učestvovao je u radničkom pokretu u Kumanu. Od 1924. godine bio je sekretar organizacije NRPJ. Od 1926. do 1930. godine studirao je u Moskvi na Komunističkom univerzitetu nacionalnih manjina zapada. Po odluci CK KPJ vratio se u Jugoslaviju u rukovodstvo CK Skoja. Početkom jula 1930. godine upućen je na rad u Vojvodinu po partijskoj liniji. U prvo vreme Veselinov je živeo ilegalno u Zrenjaninu kod Miše i Barbare Seleši. Imao je zadatak da obnovi i učvrsti partijske i skojevske organizacije. Iako bez dovolјno materijalnih i tehničkih sredstava, on i komunisti sa kojima je sarađivao uspeli su da za 1. avgust, međunarodni antiratni dan, objave letke na mađarskom i srpskom jeziku. Leci su 4. avgusta osvanuli na ulicama i u dvorištima Zrenјanina.

Vidi ceo tekst

panel
5820
Članaka
panel
5977
Fotografija

Poslednje fotografije

19.11.2020. (65 fotografija)
Svadbe i običaji

Računi i pisma...


22.12.2020. (20 fotografija)
Zemljoradnja i stočarstvo

Fotografije i dokumenta Zavičajne spomen sobe u Kumanu


05.08.2020. (7 fotografija)
Svečanosti i provodi
Svečanosti i provodi

04.01.2020. (20 fotografija)
Kumane
Čudesni crteži profesora Letića
31.08.2020. (30 fotografija)
Folklor Kumana
Folklor Kumana

29.09.2020. (8 fotografija)
Svečani doček crkvenih zvona

Pravoslavna crkva Svetih arhanđela Mihaila i Gavrila u Kumanu

Da li ste znali...

  1. godine је izvršеnо оbјеdinjаvаnjе dо tаdа tri оpštinе, Nоvоg Мilоšеvа sа Bоčаrоm, Kumаnоm i Nоvim Bеčејеm.