Intenzivne pripreme

Mesec maj kao mesec mladosti biće obležen raznovrsnim manifestacijama u svim mestima naše opštine. U okviru niza manifestacija značajno učešće zauzima i aktiv saveza omladine Osn.šk. „Dr. Đorđe Joanović“ iz Novog Miloševa. Jedna od aktivnosti koja se već priprema je i zabavni program za takmičenje „Tražimo najveseliji aktiv“ koje organizuje Opštinski komitet Saveza omladine. Ovaj program biće izveden 20. maja kada je inače i dan škole, a u njemu će naći mesta veći broj aktivnosti koje su zastupljene u vannastavnim delatnostima učenika.

Istovremeno vode se pregovori sa aktivom Saveza omladine Osnovne škole „Miloš Popov“ da zajednički pripreme sportski i zabavni program za 25. maj – Dan mladosti. Kako se planira program bi obuhvatio sve učenike, trajao bi četiri do pet časova a predstavljao bi manifestaciju svega onog što se u obema školama radi.

Pored toga proslava 9. maja – Dana pobede biće obeležena učešćem učenika VIII razreda u internom konkursu pismenih sastava prema slobodnom izboru o školi odnosno o NOB-i, gde će najbolje radove nagraditi Mesni odbor SUB NOR-a.

Konačno, pri kraju školske godine biće otvorena i izložba učeničkih radova koja je inače svake godine pobuđivala ne malo interesovanje učeničkih roditelja i ostalih građana mesta. Sve u svemu stičemo utisak da će ovako raznovrsne aktivnosti ne samo doprineti da mesec maj bude svečanije no do sada proslavljen već afirmaciji škole u sredini u kojoj kao vaspitna i obrazovna ustanova deluje.