Na Zlatiboru i Kadinjači

Ovih dana završena je trodnevna ekskurzija slušalaca Večernje političke škole sa teritorije naše Opštine, a koju je organizovao Narodni univerzitet u Novom Bečeju.

Po završetku tromesečnog školovanja i završnih ispita prišlo se planiranju jedne kraće ekskurzije koja bi imala cilj da se slušaoci upoznaju sa itorijskim mestima neše zemlje. Plan ekskurzije je bio: Beograd-Čačak-Titovo Užice-Zlatibor. U ovoj ekskurziji uzelo je učešća 54 člana među kojima se nalazilo i vođstvo puta.

Grupa je u Beogradu posetia muzej na Dedinju i Vojni muzej na Kalemegdanu, a zatim kroz živopisne predele nastavila put ka Čačku. Na ovoj relaciji učesnici ekskurzije posetili su mesto gde je pre godinu dana poginuo član CK SKJ i predsednik Izvršnog veća Srbije Slobodan Penezić-Krcun.

Učesnici ekskurzije proveli su i jedno popodne na Zlatiboru na Partizanskim vodama gde su posetili spomenik podignut rodoljubima ovog mesta koji su svoje živote dali u NOB-i.

Sledećeg dana posećena je i istorijska Kadinjača nedaleko od Titovog Užica, mesto gde je poginulo oko 3.500 rodoljuba iz okoline Titovog Užica među njima i narodni heroj Dušan Jerković koji je bio Komandant radničkog bataljona koji je na Kadinjači imao za cilj da onemogući ulazak neprijatelja u Titovo Užice dok se Vrhovni štab ne prebaci ka Zlatiboru.

Nakon posete Kadinjači posećen je Narodni muzej u Titovom Užicu kao i prva fabrika municije gde su učesnici ekskurzije upoznati sa istorijatom ove fabrike.

Učesnici ekskurzije nisu propustili da posete našu veliku valjaonicu bakra u Sevojnu gde su se upoznali sa radom i razvojem valjonice.

Ova ekskurzija u organizaciji Narodnog univerziteta je imala za cilj da posetom ovih mesta i upoznavanjem sa značajnim događajima NOB-e upotpuni znanje stečeno u školi. Može se slobodno reći da je ekskurzija u potpunosti uspela jer se željeni cilj i ostvario i pored kratkog raspoloživog vremena.