Odluka zbora birača postaje stvarnost

Radovi na rekonstrukciji elektične mreže u Novom Miloševu sa uspehom se dovršavaju

Savet Mesne zajednice u Novom Miloševu rešio je, na početku ove godine, da se pristupi rešavanju jednog, za celo naseljeno mesto, sve težeg problema. Naime, radilo se o elekričnoj stuji koja je, iz dana u dan, postajala sve slabija i nedovoljna za proširene potrebe građana. Bilo je čitavih ulica gde je osvetljenje bilo sasvim slabo gotovo, ravno nekoj pretrolejki. Normalno, ljudi su negodovali i, često, krivili – bez opravdanog razloga komšiju – koji, kao za inat, baš uveče pušta svoj čekićar i sl. A pravi krivac i razlog bio je na drugoj strani. Zapravo, kapacitet dovodne mreže ostajao je, gotovo, sve do danas, bez većih izmena. A poznato je, da je potrošnja elektične struje svakodnevno uvećavana: mnoga domaćinstva su uvela električne štednjake, mašine za pranje, čekićare i druge aparate na struju. Stoga se kao imperativ, za sve potrošače struje, nametala potreba da se pristupi rešavanju ovog zadatka.

Savet Mesne zajednice tumačeći želje i potrebe građana, izašao je sa prelogom – pred zborove birača – da se iz sredstava mesnog samodoprinosa izdvoje novčana sredstva radi rekonstukcije električne mreže. Tako je odlučeno da Mesna zajednica obezbedi 23.000.000 starih dinara, dok ostali iznos do 60.000.000 starih dinara – koliko iznosi predračunska vrednost ovih radova – treba da obezbedi pogon „Elektrovojvodine“ u Zrenjaninu.

O svemu ovome bili su, najpre, upoznati građani koji su, ne samo dali svoj pristanak, nego i iskreno pozdravili ovaj predlog. Njihova zajednička želja svakog dana postaje stvarnost. Ekipe radnika „Elektrovojvodine“ iz Zrenjanina uveliko izvode radove, već prema izrađenom projektu. A on predviđa: da se izradi još pet novih trafo stanica – dok će i šesta naknadno biti završena – postavljanje betonskih i metalnih stubova – preko kojih će ići provodnik visokog napona,direktno vezan sa dalekovodom. Takođe je u planu da se izgradi i jedna trafostanica – u blizini ekonomije Poljoprivrednog dobra „Jezera“  - čiji će kapacitet, prema projektu, biti 35.000 volti.

U susretu sa Rauškim Milošem, direktorom pogona „Elektrovojvodine“ iz Zrenjanina – koga smo zatekli da obilazi radove – zamolili smo ga da nam odgovori na dva pitanja, za koja verujemo da će živo interesovati naše građane:

- Koliko će ovom rekonstrukcijom elektične mreže, perspektivno, biti obezbeđene potrebe građana Novog Miloševa?

- Mislimo da će kapacitet elektične energije koji će se obezbediti sadašnjom rekonstrukcijom, biti dovoljan da zadovolji normalne potrebe građana u električnoj struji za sledećih 20 godina – odgovorio je direktor pogona Rauški Miloš.

- Kada se može očekivati da će radovi biti završeni? – glasilo je drugo pitanje...

- Mi obećavamo, ukoliko ne bude nekih drugih, nepredviđenih smetnji, da ove radove privedemo kraju, bolje rečeno, da ih potpuno završimo do 2. avgusta ove godine – skoro kategorički je potvrdio direktor pogona.

A 2. avgusta je za sve stanovnike Novog Miloševa Dan seoske slave – pa je ovo obećanje utoliko veće i draže jer će, ukoliko se ovo ispuni, omogućiti da im se pridruži još jedna radost.

Na rastanku, sa rukovodiocima ovog pogona, pogled nam se zadržao na novo izidanim trafo stanicama, na betonskim stubovima koji su, onako, uspravni, visoko nemi i gordi svedoci velike volje i moći ljudi.

Povezani članci