Diploma Ujedinjenih Nacija

Proteklih meseci povećana je živost i aktivnost Radio-kluba „Antena“ u Novom Bečeju. Do sada je najviše urađeno na omasovljenju članstva što je i bio jedan od prvih zadataka ove organizacije od kako je dobila nove prostorije. Ranije je ovaj klub radio u skučenim prostorijama u Gimnaziji, gde su jedva postojali osnovni uslovi za okupljanje postojećeg članstva. Najveći uspeh u ovom pogledu postignut je u okupljanju većeg broja omladinaca i omladinki, uglavnom srednjoškolaca, koji su pokazali interes za ovu granu tehnike. Koliki interes vlada među omladinom za rad u Radio-klubu može se videti i iz činjenice da desetak njih pohađa tečej za buduće operatore za rad na radio-stanicama. Značajno je i to da su i omladinke zainteresovne za polaganje ispita i za rad na stanicama.

Pored omladinaca, za rad u ovom klubu zainteresovali su se i neki stariji drugovi. Dvojica starijih članova položili su ispite i time stekli pravo takođe za rad na stanicama. Tako se broj radio-operatora u ovom klubu povećao.

Kada je reč o omasovljenju članstva u klubu svakako treba istaknuti činjenicu da je klub u proteklom periodu osnovao svoju sekciju u Kumanu, koja takođe obuhvata uglavnom omladinu. Ova sekcija ima četiri položena operatora, koji će moći da rade na radio-stanici čim stigne dozvola za postavljanje iste. Ovim operatorima je već ustupljen jedan manji radio-prijemnik, što će im omogućiti da se na njemu bolje uvežbaju do postavljanja stanice.

Pošto su klubu dodeljena znatna materijalna sredstva iz fonda za tehničku kulturu klub će moći da obezbedi radio-uređaje za sekcije ne samo u Kumanu, već i u Novom Miloševu i Bočaru, što klub takođe planira u ovoj godini, ukoliko dodeljena sredstva budu i ostvarena.

Kako bi mogao da odgovori svom zadatku – obezbeđenja sigurne radio veze za potrebe Civilne zaštite  radiomreže za opasnost, Klub je već pristupio nabavljanju potrebnih sredstava veze. Do sada su nabavljena šest radio-prijemnika za kratke talase, čiji domet može u svako doba da obezbedi radio vezu iz bilo kog kraja komune i ako nema električne struje. Nabavljen je isto toliki broj uređaja za ultrakratke talase za rad na barijerama u pokretu i sa manjim dometom. Takođe je nabavljena kratkotalasna radio stanica koja po svojoj jačini i dometu omogućuje radio-vezu sa bilo kojim mestom naše zemlje. Pošto je ova stanica male težine preurediće se i za rad pomoću struje iz akumulatora.

I ako se već iz gornjeg vidi prilična aktivnost ovog Kluba bilo bi interesantno pomenuti i aktivnost radio-operatora koji su postigli ne manje vredne rezultate na radu na kratkotalasnoj radio stanici „YU 1 ADA“. Do sada je održan veliki broj radio veza sa mnogim radio-amaterima iz naše zemlje, kao sa mnogima iz drugih zemalja Evrope pa i sa svih ostalih kontinenata. Do sada najudaljenije radio-veze koje su ovi operatori održali sa stranim amaterima bile su one sa Singapurom i Australijom, kao i one sa amaterima Južne Amerike, Liberije i Etiopije.

Broj veza, koji se sada više i ne broji, doprineo je da u ovaj Klub sve više pristižu trofeji u vidu diploma za održan određen broj veza sa amaterima iz zemlje i inostranstva. Do sada su stigle diplome za održane veze sa radio-amaterima Budimpešte, radio-amaterima svih petnaest oblasti Istočne Nemačke, za osvojeno sedmo mesto u takmičenju radio amatera Jugoslavije, a među operatorima i ostalim članovima Kluba najviše se ceni diploma Ujedinjenih Nacija za održane veze sa amaterima – zemalja članica Ujedinjenih nacija.

Pored ovih diploma očekuje se i diploma za 100 održanih veza sa amaterima Čehoslovačke, za 100 veza sa amaterina različitih stanica iz svih oblasti Sovjetskog Saveza, uključujući i Sibir, Jugoslovenska jubilarna diploma za održane radioveze sa amaterima iz 5  različitih gradova neše zemlje, koja je osvojena za svega mesec dana, kao i diploma – Slavonija, za veze sa amaterima iz ove pokrajine. Pored ovih diploma osvojene su još neke druge inostrane diplome, ali se očekuje potvrda veze, kako bi se mogao poslati zahtev za diplome.

Svakako da je ovaj prostor mali da se istakne sve što je učinjeno i što se planira u radu ovog Kluba. Ali treba napomenuti još i to da je ova organizacija učestvovala i u drugim aktivnostima. Povodom dana proleća, kao i svake godine, i ove godine u okviru opšte akcije susreta pionira na radio-talasima, klub je pomogao pionirima našeg mesta da se uz prigodan program upoznaju sa pionirima drugih mesta širom naše zemlje. U akciji prenosa radio štafete stanica ovog kluba bila je postavljena u parku, tako da je uz program prenos štafete pratilo i slušalo nekoliko stotina građana.

Ova organizacija je u mnogo čemu imala punu podršku mnogih društvenih i političkih organizacija u mestu, kao i mnogih odgovornih faktora, što je takođe doprinelo stvaranju uslova i afirmaciji iste. Ukoliko ta saradnja i pomoć i u buduće bude ovakva, pa i veća, naročito sa Savezom omladine, mogu se očekivati još i veći rezutati u radu ove organizacije.