Polovinom iduće godine u novom domu

Polovinom iduće godine treba da se okončaju radovi oko novog vatrogasnog doma. Stari vatrogasni dom je porušen i na tom mestu gradi se zgrada SUP. Sredstva za građenje novog vatrogasnog doma obezbedile su Prva i Druga mesna zajednica iz Novog Bečeja kao i Osiguravajući zavod iz Zrenjanina. Do sada su planirana sredstva takoreći sva utrošena iako ima još posla oko doma. Potrebno je da se zgrada omalteriše kao i da se u zgradu postavi električna instalacija i vodovod, tako da će pored utrošenih 97.278 Novih dinara morati da se traži i pozajmica od Osiguravajućeg zavoda za konačno dovršenje ovog veoma značajnog objekta.

Do kraja ove godine biće gotov samo donji deo doma gde će biti garaže kao i prostorije za smeštaj opreme. Ostali radovi planirani su da se okončaju polovinom iduće godine.

Novi dom neće posedovati osmatračnicu nego će se osmatanje vršiti sa silosa i putem telefona izveštavati o eventualnim požarima. Dosadašnji toranj nije imao dobar pogled naseljenog mesta Novi Bečej pošto se u njegovoj blizini nalazi zgrada Osnovne škole „Miloje Čiplić“, a takođe i zgrade koje su izgrađene u blizini benzinske pumpe zatvarale su vidik prema Vranjevu.