U korak s privredom

- Narodni univerzitet i ove godine u saradnji sa privrednim organizacijama naše opštine organizuje veći broj tečajeva i kurseva za obrazovanje radnika.

Prošlogodišnje iskustvo Narodnog univerziteta u organizovanju kurseva, seminara i tečajeva „za kadrove iz privrede“ pokazalo se kao ispravno. Veći broj radnika koji su u prošloj godini bili obuhvaćeni raznim vidovima obrazovanja doprineli su da se kvalifikaciona struktura naših radnika znatno popravi. Zbog toga je Narodni univerzitet i ove godine ostvario široku saradnju sa privredom naše opštine. Računa se da će i ove godine različitim vidovima obrazovanja biti obuhvaćeno preko 600 polaznika iz privrednih organizacija.

Za potrebe radnika privrednih organizacija u Univerzitetu se ove godine organizuju tečajevi za kvalifikovane radnike metalne, građevinske i krojačke stuke, kao i za niz drugih struka za koje bude postojalo dovoljno interesovanje. Posebno mesto u ovogodišnjem planu Univerziteta dobija poljoprivreda u kojoj svakako i ima najviše nekvalifikovane radne snage. Ove tečajeve će moći da pohađaju i individualni proizvođači. Za njih će biti organizovan tečaj za kvalifikovane ratare i ratare traktoriste. Da bi se u ovoj oblasti ostvario što bolji kvalitet nastave univerzitet će ove godine u više mahova sarađivati sa Poljoprivrednom školom iz Čoke.

Još oko 600 polaznika biće prema planu univerziteta obuhvaćeno i nizom drugih vidova obazovanja. U dugom spisku različitih obrazovnih formi stoje još i početni kursevi ruskog i engleskog jezika za decu i odrasle, kao i tečajevi za pripremanje stručnih ispita vozača motornih vozila, desetomesečni kurs za daktilografe i niz drugih koje će univerzitet pokrenuti ukoliko se među građanima pokaže dovoljno interesovanje.

U saradnji sa društveno-političkim organizacijama u opštini, Narodni univerzitet će i ove godine organizovati više predavanja istaknutih društveno političkih radnika, a četvoromesečna politička škola za članove Saveza komunista radiće ove kao i ranijih godina.

Među radnicima i službenicima i ove godine postoji veliko interesovanje za dvogodišnju Višu ekonomsko-komercijalnu školu i trogodišnju administrativo-upravnu školu zbog čega se u ovogodišnjem planu univerziteta našlo i organizovanje nastave za ova odelenja viših škola.

Sve u svemu plan ovogodišnje aktivnosti Univerziteta znatno je širi nego ranijih godina. Sigurno je pozitivno to što se svake godine sve više neposrednih proizvođača nalazi u klupama ove naše ustanove koja time dobija sve veći značaj u obrazovanju kadrova za naše privredne organizacije. Čini se da je ovakvom inicijativom Univerzitet već našao svoje pravo mesto u našem obrazovnom sistemu.

Povezani članci