Kamenko Čolić

U Zemljoradničkoj zadruzi u Kumanu, kada smo poveli reč o dobrim kooperantima zadruge, čuli smo i ime ČOLIĆ KAMENKA. Za ovog kooperanta rekli su nam najlepše. Između ostalog upoznali su nas da je on jedan od prvih kooperanata ove zadruge u mestu, da svojim radom služi za primer ostalim kooperatima ne samo u mestu nego i van njega.

Ovih dana posetili smo ovog primernog kooperanta i u razgovoru koji smo vodili sa njim, doznali da je on kooperant sa zadrugom od početka kooperacije i da najviše kooperira u stočarstvu dok je na manjim parcelama kooperirao i u ratarstvu, gde je takođe imao zapažene rezultate.

- U poslednjih 4-5 godina najviše sam se orijentisao za odgoj goveda i svinja rekao je na početku našeg razgovora KAMENKO ČOLIĆ. Svake godine isporučim zadruzi po 10-15 goveda, a ove godine imam i 26 komada svinja. Ove godine kooperirao sam sa zadrugom još pšenicu, kukuruz, suncokret i šećernu repu. Iako nisam imao velike parcele za kooperaciju ovih kultura ja sam imao zavidne rezultate naročito kod kukuruza i šećerne repe, rekao je dalje KAMENKO ČOLIĆ.

Ovaj primerni kooperant je član Zadružnog saveta i ove godine mu je četvrti mandat u ovom forum. Kao primerni kooperant on to i zaslužuje jer samo poslovanjem kako on radi može da se stekne ugled odličnog kooperanta i člana Saveta.

Po mišljenju KAMENKA ČOLIĆA kooperacija pod uslovima kakva je danas zaslužuje svaku pohvalu i poželjna je da kao takva i dalje postoji. Rad na liniji Zemljoradnička zadruga – kooperant je za svaku pohvalu i samo takvim obostranim razumevanjem postižu se dobri rezultati, jer ukoliko na ovoj osnovnoj liniji za kooperaciju nema dovoljno razumevanja tada neće biti ni dobre kooperacije niti dobrih kooperanata.