Razonode je nedostajalo

Da su naši sugrađani u dokolici nije teško zaključiti, što se naročito odnosi na mlade. Večito aktuelno pitanje kulturne zabave u našem gradu nikako da se na neki način reši ili da se bar počne rešavati. Ovo danas aktuelno i veoma važno pitanje ostaje i dalje otvoreno još uvek u obliku desetine zaključaka koji nikog ne obavezuju da ih sprovodi. Čak i u Savezu komunista ovom pitanju se poklanja sasvim malo pažnje i ono, čini nam se, spada u red onih manje važnih, perifernih problema. Za to vreme omladini, pa i starijima, naš grad ne pruža gotovo ništa osim dve bioskopske predstave nedeljno i nekoliko ugostiteljskih objekata.

Kada se sve ovo ima u vidu, delatnost Tribine mladih vidi se u sasvim drugom svetlu. Sa gotovo neznatnim sredstvima ona je u toku ove godine učinila zaista ,mnogo da bi ublažila nedostatak kultrunih događaja u našoj sredini. Poznavaoci prilika znaju da je Tribina mladih pre nekoliko godina organizovala sa daleko većim pretenzijama nego da bude poslovnica koja nam u nedostatku samostalnih inicijativa „uvozi“ programe iz većih gradova. Sigurno je međutim, da je za veći broj kulturnih manifestacija kao i za potrebe stalnih oblika kulturnih aktivnosti mladih bilo potrebno obezbediti znatno više sredstava nego što je to u praksi slučaj. Ova institucija je iz budžeta opštine dobila ove godine tek nešto više sredstava nego što je potrebno da bi se pokrili minimalni lični dohotci zaposlenih lica. Svaka organizovana predstava bila je protekle godine skopčana sa rizikom, jer je od broja posetilaca zavisilo da li će u kasi ostati nešto sredstava ili će se zabeležiti gubitak. Posetilaca je nekad bilo a nekad nije, i dešavalo se da Tribini i pored svih poslova ne ostanu nikakva sredstva. Kako će se ova godina završiti zavisi od poslednje predstave koja je organizovana za 26. decembar.

U domenu svojih kadrovskih, materijalnih i prostornih mogućnosti, naši građani moraju priznati da je ova institucija mnogo učinila. U ovoj godini je angažovan veći broj najpoznatijih pevača zabavnih i narodnih melodija iz zemlje pa i iz inostranstva koji su na našim pozornicama izveli trinaest koncerata uz prisustvo preko 5000 naših sugrađana. Od renomiranog zrenjaninskog pozorišta „Toša Jovanović“ otkupljen je ove godine kompletan repertoar. Izvođenju ovih predstava prisustvovalo je oko 1500 posetilaca, a moglo ih je biti i znatno više jer se veći broj nastupa glumaca iz Zrenjanina odvijao pred polupraznom salom. Za mališane iz Kumana, Novog Miloševa i Novog Bečeja, Tribina je organizovala veći broj gostovanja Lutkarskog pozorišta iz Zrenjanina. Da budemo iskreni sem nekoliko akcija Kulturno-prosvetne zajednice, koja je, ove godine, konačno počela da radi, u ovoj godini, bez Tribine se ništa ne bi ni dogodilo.

Zahvaljujući nastojanjima „Tribine mladih“ i aktivnosti SO-e na organizovanju igranki u našem gradu, dobili smo novi orkestar mladih (možda i više) i znatan broj omladinaca se vratio ponovo u sale za igru i tu provodi dve večeri u toku nedelje. U „Tribini“ tvrde da je od prošle godine broj posetilaca  na igrankama udvostručen i sada u proseku prisustvuje preko 3000 omladinaca i omladinki, a to sigurno predstavlja uspeh koji treba pomenuti.

Da bi se u sadašnjoj situaciji nešto učinilo i bravak u našem gradu učinio prijatnijim i manje dosadnim da bi se omladini konačno pružilo još nešto sem ugostiteljskih lokala potrebna su sredstva, ali i dobra volja. U narednoj godini bi trebalo da o tome više razmišljamo i da se potrudimo da od raspoloživih sredstava izdvojimo i za kulturu što više.