Hiljade novih sadnica

Prema postignutim rezultatima pokreta gorana naše opštine uvrstio se u red najboljih u Pokrajini

Pokret gorana naše opštine po svojim postignutim rezultatima sigurno spada među najbolje u Vojvodini. Na okopavanju, pošumljavanju i proizvodnji sadnog materijala angažovano je ove godine preko 2.000 članova od kojih su oko 1.100 omladinci i pioniri, svrstani u radne brigade gorana u osnovnim školama i aktivima Saveza omladine. Posebne brigade formirane su pri podružnicama Socijalističkog saveza.

U toku ove godine ova organizacija koja sigurno postiže najzapamćenije rezultate u opštini, veoma aktivno se uključila u akciju pošumljavanja goleti ina području opštine i na prikupljanju semena i proizvodnji sadnog materijala. Samo brigade omladinaca i pionira ostvarile su preko 4.000 radnih časova na raznim akcijama i na taj način uštedeli Opštinskom pokretu gorana preko 8.400 novih dinara.

Ako bismo iz dugačkog spiska ovogodišnjih aktivnosti ove organizacije hteli izdvojiti ono najvažnije prvo bismo rekli da je ove godine pošumljeno preko 50 hektara goleti na području naše opštine. Pored toga samo gorani gimnazije proizveli su ove godine oko 50.000 topolovih sadnica i prikupili znatne količine semena. Osnovna škola „Vranjevo“ proizvela je 25.000 topolovih sadnica, a gorani Ogledne osnovne škole „Miloje Čiplić“ proizveli su ove godine 41.000 sadnica bagrema i oko 4.000 sadnica javora. U ovim školama gorani su takođe prikupili i znatne količine semena.

Opštinski pokret gorana ostvaruje i dosta značajna sredstva od prodaje proizvedenih sadnica građanima i drugim organizacijama. Osim toga Pokret gorana iz naše opštine dobitnik je i više novačnih nagrada. Sva ova sredstva, kako ističu u Opštinskom odboru, troše se uglavnom na organizovanje biljne zaštite kao i za novčanu naknadu stručnjacima koji se brinu i rukovode sadnicama. Značajna sredstva odvajaju se i za nagrade najaktivnijim organizacijama gorana u našoj opštini.

- Svaki onaj ko sadi, goran je – ističu u Opštinskom odboru. Cena od 1 novi dinar po sadnici utiče da se sve veći broj građana naše opštine odlučuje na sadnju većeg broja novih sadnica u okolini gde žive. Na pojedinim terenima koji su predviđeni za pošumljavanje, građanima naše opštine ustupa se sadni materijal sasvim besplatno.

I pored ovako zavidnih rezultata koji su postignuti za samo ovu godinu međutim, u Opštinskom odboru Pokreta gorana nisu sasvim zadovoljni, jer slične aktivnosti nisu naišle na pogodno tle i u ostalim mestima komune. Meštani Kumana, Novog Miloševa i Bočara još se nisu uključili aktivnije u ovu jedinstvenu akciju na području svojih naseljenih mesta. Kad bi se i u ostalim mestima naše opštine građani i mladi aktivnije uključili u ove akcije mnoge goleti u našoj opštini dobili bi sasvim drugu sliku.