Korisna inicijativa

Na samom kraju prošle godine na sednici Opštinskog odbora Crvenog krsta u Novom Bečeju donešena je odluka da se prema ukazanoj potrebi organizuje služba za kućnu negu starijih usamljenih i iznemoglih lica i da nosilac te oranizacije bude Opštinski odbor Crvenog krsta. Pokazalo se tada da su u Novom Bečeju sazreli uslovi za organizaciju negovateljske službe i da je u materijalima za Skupštinu opštine ovo pitanje temeljito obrađeno, a Skupština opštine se sa tim saglasila i predvidela je svojim budžetom za 1966. godinu potrebna sredstva za kućnu negu socijalno nezbrinutih lica.

Dom zdravlja je obećao službi za kućnu negu svoju stručnu pomoć i da organizuje za negovateljice pri Narodnom univerzitetu, kurs sa programom predviđenim za ove kurseve.

Ali da taj poduhvat može celishodno funkcionisati i uspešno razvijati, potrebno je da se oko negovateljske službe sakupe građani, koji saosećaju sa ovom akcijom, te svojim ličnim učešćem žele kao dobrovoljni socijalni radnici da pomognu negovateljicama u vršenju njihovih odgovornih dužnosti.

Svako i najmanje učešće u tom radu doneće svetlost i radost kod tih starijih, bolesnih i usamljenih lica, čiji se život gasi.

Ti dobrovoljni socijalni radnici trebalo bi da pohađaju zajedno sa negovateljicama taj krtak kurs, koji se otvara kod Narodnog univerziteta.

Stečena znanja na tom kursu biće i te kako potrebno u svakoj kući.

Povezani članci