Dogovor o proslavi 25-to godišnjice revolucije

Na sednici Izvršnog odbora Opštinskog odbora SSR-NS koja je nedavno održana podpredsedništvom Stevana Škrbića, predsednika OO SSRNS vođena je načelna diskusija o proslavi 25-godišnjice revolucije i o budžetskoj potrošnji u opštini za 1966 godinu.

U uvodnom izlaganju Stevan Škrbić je upoznao članove Izvršnog odbora Opštinskog odbora SSRNS i predstavnike OO SUB NOB-a sa Programom proslave 25-godišnjice Revolucije Glavnog odbora SSRN Srbije i Pokrajinskog odbora SSRNS za Vojvodinu da bi zatim ukazao na potrebu da se na ovoj sednici u načelu isdiskutuje karakter proslave stim što će konkretnije program doneti Opštinski odbor za proslavu.

U diskusiji koja je tom prilikom vođena istaknuto je da je potrebno nastojati da se svi državni praznici u ovoj godini obeleže prigodnim manifestacijama, da bi se potom konkretnije govorilo o proslavi svakog praznika. Tako je rečeno da se proslava 27. matra organizuje po školama u kom smislu će biti upućeno i pismo kako bi manifestacije bile oragnizovane, zatim da se majski praznici proslave na uobičajeni način uz nastojanje da se više i organizovanije ide u prirodu, što se odnosi i na julske praznike.

U celini posmatrano treba nastojati da svi praznici budu svečanije proslavljeni i da se svakoj manifestaciji da karakter 20-godišnjice revolucije i da se uključe i društvene organizacije sa svojim specifičnim manifestacijama. Takođe je potrebno da Odbor za proslavu pri sačinjavanju konkretnog programa razmotri i mogućnost raspisivanja konkursa za pismene sastave sa prigodnim temama.

Uvodno izlaganje o budžetskoj potrošnji u opštini za 1966. godinu na bazi prethodnog materijala za široku diskusiju dao je Đerđ Bordaš, član izvršnog odbora. Diskutanti su istakli da iz budžetskih rashoda treba brisati investicije, zatim da treba smanjiti sredstva kod društvenog fonda za školstvo, kod mesnih zajednica a zahteve Lovačkog saveza i Udruženja ribolovaca u celosti brisati. Istaknuti su i nerealno visoki zahtevi Dobrovoljnih vatrogasnih društava i Novinske ustanove, a zahtevi srednjih škola van područja opštine nemaju osnova.

Povezani članci