Razmatran izveštaj o radu skupštine i njenih organa

Na zajedničkoj sednici Opštinskog veća i Veća radnih zajednica Skupština opštine Novi Bečej, održanoj početkom meseca, razmatran  je Izveštaj o radu Skupštine, Saveta i zborova birača u prošloj godini – Donet je Program rada Skupštine opštine za 1966. godinu – Razmatrani su izveštaji o radu organa uprave, inspekcijskih službi, Javnog pravobranilaštva, Sudije za prekršaje i Službe društvenog knjigovodstva za prošlu godinu – Doneto nekoliko odluka čiji tekst ćemo doneti u Službenom listu, kao i nekoliko rešenja – Za vršioca dužnosti načelnika Odeljenja za upravno-pravne poslove SO-e Novi Bečej – Za vršioca dužnosti načelnika Odelenja za privredni i društveni razvoj postavljen je Milan Njegovan, društveno-politički radnik iz Novog Miloševa – Za vršioca dužnosti opštinskog sudije za prekršaje postavljen je Ljubomir Lapadat, diplomirani pravnik iz Kumana.

Na XXVIII zajedničkoj sednici Opštinskog veća i veća radnih zajednica, koja je nedavno održana pod predsedništvom Milana Rackovića, predsednika Opštinske skupštine, razmatrano je niz značajnih materijala, među kojima pretežno oni koji govore o radu Skupštine i njenih organa.

U podnetom materijalu a i diskusiji ističe se da je Skupština kao najviši organ vlasti i najviši organ društvenog samoupravljanja u izveštajnoj godini na svojim sednicama raspravljala i odlučivala o mnogobrojnim pitanjima iz oblasti privrede i društvenih službi. U tom periodu Skupština je imala 10 sednica i 2 Opšta sabora. Na prvom saboru razmatrana je analiza o funcionisanju skupštinskog sistema dvogodišnjem privrednom i društvenom razvoju opštine i zadaci na sprovođenju narednih izbora, a drugi Opšti sabor održan je kao svečana zajednička sednica Skupštine i rukovodstva društveno-političkih organizacija povodom Dvadesetogodišnjice oslobođenja.

Na deset zajedničkih sednica i jednom saboru bilo je 82 tačke dnevnog reda u okviru kojih se raspravljalo i odlučivalo o 170 pitanja.

Među raspravljanim pitanjima iz oblasti privrede bilo je 34, iz finansija 41, iz društvenih delatnosti 14, imovinsko-pravnih poslova 25 iz rada Skupštine i njenih organa 13 i ostalih 43. Istovremeno raspravljana pitanja odnosila su se na 67 donetih opštih propisa, sedam analiza, 10 informacija, 7 izveštaja, 2 Programa i 77 rešenja.

Rečeno govori pre svega o tome da je Skupština na svojim sednicama razmatrala pitanja iz svih oblasti društvenog života u opštini, odnosno da je Opštinska skupština u izveštajnom periodu u svome radu bila okrenuta problemima i aktuelnim pitanjima koja su tražila odgovarajuće rešenje. Sve ovo zahtevalo je vrlo intenzivnu aktivnost kako same Skupštine i njenih članova, tako i drugih organa a posebno organa uprave koji su pripremali materijale za sednice.

U istom periodu 7 saveta Skupštine održalo je ukupno 46 sednica na kojima je raspravljano o 256 tačaka dnevnog reda.

Istovremeno značajnu aktivnost imali su i zborovi birača kojih je u 12 izbornih jedinica održano 29 uz prisustvo oko 6.500 birača odnosno prosečno oko 225 na svakom zboru.

Usvojen program rada Skupštine opštine Novi Bečej za 1966. godinu predviđa da Skupština razmatra ukupno 37 pitanja među kojima se po svom značaju ističu: donošenja budžeta opštine, program zdravstvene zaštite, analiza o radu zemljoradničkih zadruga, analiza raspodele i kretanja ličnih dohodaka, donošenje srednjoročnog plana razvoja privrede i društvenih službi, zatim analiza funkcionisanja sistema društvenog samoupravljanja u opštini te brojene informacije, analize i programi. Na kraju su predviđeni i orijentacioni rokovi za pripremanje materijala od strane stručnih službi  do petog u mesecu, razmatranje materijala na sednicama saveta i drugih organa do 16-og, i pretres programiranih pitanja na sednicama Skupštine do 30-og u mesecu.

U okviru tačke skraćeni postupak Skupština je usvojila nekoliko odluka i rešenja i konačno postavila jedan broj rukovodilaca osnovnih organa uprave.