Privredna reforma u centru pažnje

Osnovna organizacija Saveza komunista pri Opštoj Zemljoradničkoj zadruzi u Bočaru održala je 20. februara t. g. godišnju izbornu konferenciju.

Podneti materijali na izbornoj konferenciji su vrlo lepo prikazali stanje u ovoj organizaciji Saveza komunista, ističući kako dobre postignute rezultate, tako i slabe strane u svom radu.

Izveštaj o radu u protekloj godini dao je prosek o aktivnosti komunista nabrajajući najvažnija pitanja koja su bila predmet raspravljanja na sastancima organizacije.

Jedno od najvažnijih pitanja, koji izveštaj tretira jeste aktivnost na sprovođenju mera privredne reforme. Na tom planu održano je nekoliko sastanaka na kojima je raspravljano o dosadašnjim slabostima, ukazivano na štetne posledice po radnu organizaciju, ukoliko se i dalje bude tako poslovalo, iznalaženju boljih rešenja u odnosu na organizaciju rada primene savremenijih metoda obrade i upotrebe boljih sorti pojedinih kultura, te promene odgovarajućih mera u stočarskoj proizvodnji.

Konstatacija da se radna organizacija našla u boljim uslovima privređivanja posle mera privredne reforme komuniste ove radne organizacije upozorava na otklanjanje još uvek slabo postignutih rezultata kod pojedinih poljoprivrednih kultura, gde je bilo i osetnih gubitaka, jer se smatra da još ima rezervi koje samo treba otkriti.

Isto tako raspravljalo se o jedinstvu komunista prilikom zauzimanja određenih stavova u radnoj organizaciji, o dokvalifikaciji radnika stočara, pohađanju večernje političke škole, kao i prijemu u Savez komunista. Na ovom planu ocenjeno je da su u odnosu na raniji period postignuti mnogo bolji rezultati. Tako je prošle godine u Savez komunista primljeno 9 novih članova, večernju političku školu pohađa 12 komunista, a 20 traktorista pohađa kurs za sticanje zvanja kvalifikovanih poljoprivrednih radnika.

Program narednih zadataka najavljuje još veće angažovanje komunista u ovoj organizaciji, jer kako su u diskusiji nekolicina istakli „Neće svake godine biti privredne reforme“ shvaćena je potreba za još većim zalaganjima svih komunista, a takođe i ostalih, kojih u odnosu na broj komunista ima još toliko, a samo takvim radom će se moći postići zadovoljavajući rezultati. Programom su obuhvaćeni zadaci na daljem razvoju zamljoradničke zadruge, većem zahvatanju u kooperativnim odnosima, razvoju sistema raspodele i dokvalifikaciji određenog broja radnika i dr.

Povezani članci