Odbornici ponovo o „Mlekobanatu“

Sa sednice Opštinske skupštine

U sredu je održana XXVIII zajednička sednica oba veća Opštinske skupštine kojoj je predsedavao Milan Racković, predsednik Opštinske skupštine.

Na sednici je raspravljano o nizu važnih pitanja počev od izveštaja o radu skupštine i njenih organa pa do rešenja o postavljenju rukovodioca organa uprave, o čemu će naš list opštirnije pisati u narednom broju.

U okviru odborničkih pitanja razmatrano je i pitanje odgovornosti bivših rukovodilaca preduzeća za preradu mleka i mlečnih proizvoda „Mlekobanat“ iz Novog Bečeja uključujući i osvrt na visinu kazni izrečenih od strane Okružnog suda u Zrenjaninu. Naime, u brojnoj diskusiji koja je tom prilikom vođena većina odbornika je izražavala negodovanje, odnosno neshvatanje zbog čega je Okružni sud izrekao tako niske kazne obzirom na stanje u kojoj je dovedena ova radna organizacija usled nesavesnog rada bivših rukovodilaca. Na bazi ovakvih mišljenja odbornika Opštinska skupština je jednoglasno izrazila mišljenje da su presude protiv odgovornih rukovodilaca neusklađene sa njihovom odgovornošću.

Na sednici je takođe rečeno da ovakav stav Opštinske skupštine odgovara raspoloženju javnog mnjenja u opštini.

Povezani članci