Nedopustiv odnos

Kao i ranijih godina tako je i tekuće organizovan rad odelenja Večernje političke škole u svim mestima opštine.

Potreba postojanja ovog oblika političkog obrazovanja komunista proističe iz činjenice da jedan veći broj mlađih komunista uključujući i novoprimljene, ne poseduje potreban kvantum ekonomskih i političkih znanja te nije u stanju da se do kraja uključi u raznovrsne društveno-političke aktivnosti i da izvršava zadatke koje pred njega postavlja organizacija Saveza komunista.

Radi se dakle o jednoj potrebi da malte ne svaki komunista prođe kroz Večernju političku školu, jer su znanja koja u njoj stiče takve prirode da su svakom komunisti neophodna, jer su predpostavka za bavljenje vrlo složenom problematikom našeg života i rada.

Za rad ovih odelenja odvajaju se svake godine znatna sredstva, program je skraćen i prilagođen uslovima u kojima komunisti deluju a na kraju, posle završnih ispita, organizuje se, prigodna ekskurzija u okviru koje se posećuju spomenici Narodno-oslobodilačke borbe.

I pored svega ovoga već nekoliko godina unazad javljali su se problemi oko obezbeđivanja slušalaca za ovu školu. Naime osnovne organizacije Saveza komunista su određivale broj i same polaznike svake godine, međutim znatan broj komunista je zapostavio ovu obavezu pa je odmah na samom početku napuštao školu ili je kasnije neredovno dolazio tako da je bilo primera da su odelenja po mestima prestajala sa radom. Sa ciljem da se problemi ovakve prirode otklone vođeno je niz razgovora na svim nivoima počev od osnovne organizacije pa do Opštinskog komiteta, međutim rezultata nije bilo. Stoga je pripremi ovogodišnjih odelenja posvećena puna pažnja a akcenat je stavljen na odgovornost komunista i osnovnih organizacija za pohađanje ove škole. Utvrđeni su osnovni kriterijumi za određivanje polaznika stim što su osnovne organizacije imale zadatak da, pošto utvrde broj komunista koji trebaju da pohađaju školu odrede i komuniste koji će ići ove godine. Na bazi utvršenog stanja i broja određenih kandidata za ovu godinu formirano je četiri odeljenja, odnostno u svakom mestu po jedno. U uslovima posebno naglašene odgovornosti i utvrđenog stava da se neodgovorni komunisti pozivaju na odgovornost očekivalo se da su problemi pohađanja prevaziđeni.

Međutim, situacija ipak nije takva. U Novom Bečeju su osnovne organizacije odredile 46 komunista a školu pohađa 28, u Novom Miloševu je određeno 24 a školu pohađa polovina, u Kumanu od 28 određenih pohađa 16, a u Bočaru svi određeni pohađaju redovno nastavu.

Sami podaci jasno govore da se situacija izuzev u Bočaru nije znatno poboljšala. Od ukupno 98 komunista u tri naseljena mesta kojima su osnovne organizacije dale zadatak da pohađaju Večernju političku školu njih 52 ga ne izvršava. Posle svega preduzetog i rečenog u pripremama samo su tri člana Saveza komunista pozvana na odgovornost i kažnjena. Šta je sa ostalima, zar ostale osnovne organizacije zaboravljaju na svoju obavezu? Nadovezuje se i pitanje dokle će se ovakva neodgovornost tolerisati?

Komentar svemu nije potreban, dovoljno je reći da je krajnje vreme da se slabostima ovakve prirode stane na put.

Povezani članci