Orijentacija na proizvodnju paprike

Biserno ostvo će ove godine zasaditi paprikom 100 ha. Očekuje se bruto produkt od 340 miliona starih dinara što čini četvrtinu bruto produkta ove radne organizacije.

Na nedavno održanoj sednici radničkog saveta, ovog uzornog i veoma poznatog kolektiva i van granica naše zemlje, proizvođača povrtarskih kultura, doneta je odluka kojom je u proizvodno-finansijskom planu zacrtano da se ulazi u proizvodnju paradajz paprike „Rutund“ na površini od 103 ha. Ovom odlukom je Biserno ostvo stalo u red proizvođača paprike kao vodeća radna organizacija sa područja Vojvodine.

Da će ovaj kolektiv imati uspeha u poduhvatu garantuju dugogodišnje iskustvo radnika i stručnjaka ovog Dobra tu pre svega mislimo na afirmisanog rukovodioca Patarev Nedu koji vodi ovu proizvodnju. Nije do sada zabeležen slučaj da je ova grana delatnosti na Bisernom ostrvu beležila gubitke. Veliko radno iskustvo koje ima ovaj kolektiv, ogleda se afirmisanjem proizvoda povrtarstva na domaćem i stranom tržištu.

Proizvod ovog kolektiva – paprika Rotund, pronela je slavu ovog kolektiva van naših granica na međunarodnom tržištu. Na nedavno održanom sastanku u Poslovnom udruženju proizvođača i prerađivača povrća, voća i vina „Produktiva“ u Novom Sadu, konstatovano je da je Biserno ostrvo steklo međunarodnu reputaciju i da se proizvodi ovog dobra realizuju na međunarodnom tržištu na pijacama Minhena, Praga, Brisla i u drugim gradovima zapadne Evrope, po znatno višim cenama nego isti proizvodi ostalih proizvođača zahvaljujući kvalitetu proizvoda, pakovanju i konstataciji da do sada nije zabeležen ni jedan prigovor na kvalitet isporučene robe.

Povećanjem površina  za preko 110 odsto moguće je uspešno obaviti samo mehanizovanom obradom. Doneta je odluka da se ova proizvodnja obavlja mehanizovanom obradom. U ovu svrhu će se hitno izvršiti nabavka potrebne mehanizacije tako da će sadnju, kultiviranje i prehranjivanje obavljati mašine pri čemu će se znatno smanjiti potreba za ljudskom radnom snagom koja znatno poskupljuje proizvodnju.

Povezani članci