Uspešno poslovanje zadruge u Novom Miloševu

Prošlog ponedeljka održana je sednica Zadružnog saveta zemljoradničke zadruge u Novom Miloševu na kojoj je usvojen završni račun za 1965. godinu. U materijalu koji je tom prilikom podnet savetu izneto je niz pokazatelja o poslovanju Zadruge u toku poslovne godine koja se u celini smarta pozitivnom. Ukupan promet je ostvaren u iznosu od 1 milijarde 490 miliona starih dinara, a ostvaren neto produkt iznosi 205 miliona dinara.

Pravilnikom Zadruge proporcija raspodele čistog prihoda je 80:20, odnosno ukupni lični dohoci ostvareni su u iznosu od 124 miliona a fondovi od 95 miliona dinara, gde je obuhvaćena i amortizacija i deo premije.

Najveća stavka u ukupnom prometu je otkup poljoprivrednih proizvoda a manji deo od oko 300 miliona dinara odnosi se na prihode sa ekonomije i od usluga. Inače otkup obuhvata i ratarske i stočarske proizvode, a njihov odnos je 60:40 u korist proizvoda stočarstva. To je i razumljivo jer je ovoj grani u kooperaciji dat poseban akcenat. Zadruga je u toku godine otkupila 9000 komada svinja i 400 komada tovnih junadi.

Ostvarena fondovska sredstva utrošiće se za nabavku poljoprivrednih mašina kojih Zadruga nije imala dovoljno pa nije bila u stanju da udovolji zahtevima kooperanata.

Povezani članci