Predlozi za diskusiju

Sad kada se najviše govori i radi na iznalaženju rezervi na svakom polju i na osnovu toga na otklanjanju svih nedostataka, možda je vreme pogledati i uporediti sve naše organizacije i uočiti iz novog ugla probleme.

Posmatrajući rad organizacija u komuni moguće je uočiti da nije bilo dovoljno poslovne saradnje već svako za sebe izolovano radi, usitnjavajući i već tako mali obim poslova u mestu i okolini. Stvarajući tako neku vrstu stihijske konkurencije, nicali su neopremljeni pogoni radnje u više preduzeća iste struke.

Ne ulazeći dublje u analiziranje i detaljisanje svih momenata koji utiču na cene usluga, može se zaključiti da su iste bile velike ne samo u odnosu na privatnike nego i u odnosu na druga preduzeća van našeg mesta obzirom da su se sukobljavali sa takvim teškoćama koje uopšte nisu mogli rešiti na primitivan  skup, i danas u eri mehanizovanosti i automatizovanosti neekonomičan način.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Povezani članci