Iz političke istorije

Jedan od učesnika dugotrajnih borbi oko upražnjenog mađarskog prestola bio je i srpski plemić Stefan Balentić, potomak uglednog Srbina Tome Balinta i rođak despota Radiča Božića – svi u službi mađarske krupne vlastele, koja je jednim delom bila uz Ferdinanda Habsburga, a drugim delom uz Jovana Zapolju, odnosno prema datoj situaciji prilazila u celini ili delimično – čas jednom, čas drugom pretendentu.

Tako se, na primer, i Stefan Balentić konačno odmetnuo od Jovana Zapolje i prišao Ferdinandu, i za njegov račun topovima napao i zauzeo Novobečejsko vlastelinstvo i utrvrđenje, koja su do tada pripadala jednom od glavnih Zapoljinih pristalica, slavnom Stefanu Verbeciju.

Formalnu predaju Novobečejskog vlastelinstva i tvrđave austrijskom kralju Ferdinandu Habsburgu izvršila je – na osnovu sklopljenog ugovora uz naknadu – udova vojvode Jovana Zapolje kraljica Izabela, zajedno sa svojim sinom Jovanom Sigismundom godinu dana kasnije – 19. jula 1551. godine.

Krajem leta, odnosno početkom jeseni 1551. godine, beglerbeg (koji je, istovremeno bio i rumelijski sandžakbeg) kasnije veliki vezir na Porti (dvoru turskog sultana), Mehmed-paša Sokolović (inače poreklom Srbin iz Hercegovine) krene iz Petrovaradina sa oko 80.000 vojnika u nameri da, zajedno sa ostalim banatskim tvrđavama, zauzme i Novobečejsku tvrđavu.

Događaji 20. i 21. februara i junačka smrt sekretara SKOJ-a

Bila je nedelja uveče dvadesetog februara 1944. godine kada su agenti i policija iz Petrovgrada iznenada izvršili hapšenje u Dragutinovu.

Već oko 6 časova zatvorili su Psoderovu porodicu: Milana i Linu, Ljubicu i Svetozara. Govorilo se da ih je izdao neki njihov poznanik iz Kikinde.

Nešto kasnije u opštinu su sprovedeni i skojevci iz „Plevne“: Vera Mirkova, Branka Stanaćeva, Bojana Lukačeva, Smilja Mirkova i Smiljka Bočarski. Za ovu grupu, kasnije se ispostavilo, Špiler je znao da postoji i radi još od marta 1943. godine ali je iz nepoznatih razloga odlagao njihovo hapšenje.

Male radne organizacije u težem položaju

U okviru široke diskusije o Nacrtima Društvenih planova SFRJ, SRS i APV, prošle nedelje je organizovana diskusija predstavnika poljoprivrednih radnih organizacija o Društvenom planu razvoja AP Vojvodine u periodu 1966-1970. Pored predstavnika poljoprivrednih organizacija sastanku je prisustvovao i Stevan Škrbić, predsednik opštinskog odbora SSRNS Novi Bečej.

Pošto je predsedavajući Inž. Miloš Vijatov upoznao prisutne sa ciljem sastanka razvila se veoma sadržajna diskusija u kojoj su učestvovali predstavnici svih poljoprivrednih organizacija u Novom Bečeju.

Dažbine stanovništva

I. DAŽBINE STANOVNIŠTVA DISTRIKTA

Već je pomenuto da su prava i povlastice stanovništva Distrikta bila uslovljena ispunjavanjem određenih obaveza, koje su bile pretežno izražene u materijalnim i novčanim davanjima, a manje u radnoj snazi. Sve dažbine određivane su u godišnjim obrocima.

1. Glavarina je iznosila 4 forinte za svaku odraslu mušku glavu sa doprinosom za kasarne u iznosu od 2 forinte i 30 krajcara, takođe za svaku odraslu mušku glavu. Sve ovo je moglo biti zamenjeno u proizvodima, i to: 10 požunaca (64,5 mere) pšenice ili 16 požunaca ječma.

2. Zemljarina je iznosila 20 krajcara po jednom jutru.

3. Desetak je davan u određenoj količini ratarskih i stočarskih proizvoda godišnje (oko 108 kilograma ozimi i oko 127 kilograma jarnih useva, i 1,5 krajcara po jednom jagnjetu).

Iz rada Saveta Mesne zajednice u Novom Miloševu

Savet Mesne zajednice u Novom Miloševu održao je ovih dana svoju redovnu sednicu na kojoj je razmatrano izmene predračuna prihoda i rashoda Mesnog samodoprinosa za 1966. godinu i predračuna Mesne zajednice Novo Miloševo za 1966. godinu.

Predsednik Saveta Mesne zajednice, Milenko Pajić, je u svom referatu upoznao prisutne o potrebi izmena predračuna prihoda i rashoda Mesnog samodoprinosa za ovu godinu. Posle vrlo žive diskusije Savet Mesne zajednice usvojio je finansijski plan prihoda i rashoda sredstava Mesnog samodoprinosa za 1966. godinu sa ukupnim prihodima od novih  dinara 683.311,36 i ukupnim rashodom od novih dinara 683.311,36.

Predkongresna aktivnost pri kraju

Na nedavno održanoj sednici Izvršnog odbora Opštinskog odbora SSRNS razmatrao je nekoliko veoma interesantnih pitanja kako za okončanje predkongresne aktivnosti u opštinskoj organizaciji Socijalističkog saveza tako i druga od interesa za rad same organizacije.

Tako je vođena diskusija o prednacrtu Statuta SSRNJ, koja se inače već odvijala u mesnim organizacijama. Stavljene su u osnovi dve primedbe, odnosno izražena su dva mišljenja na odgovarajuće odredbe Prednacrta. Kod odredbe koja predviđa da se u skladu sa Statutom SSRNJ u opštini, srezu, i pokrajini donose pravilnici, a u republikama statuti, smatra se da je potrebno iste menjati u tom smislu što bi se i u republikama donosili pravilnici. Ovo mišljenje proisteklo iz činjenice da su osnovna načela i druga suštinska pitanja regulisana statutom SSRNJ, a oni su jedinstveni, pa bi republike u tom slučaju kao i opštine i druge društveno-političke zajednice donosile samo pravilnike koji bi regulisali organizacionu strukturu i način rada organizacije u republici.

Intenzivne pripreme

Mesec maj kao mesec mladosti biće obležen raznovrsnim manifestacijama u svim mestima naše opštine. U okviru niza manifestacija značajno učešće zauzima i aktiv saveza omladine Osn.šk. „Dr. Đorđe Joanović“ iz Novog Miloševa. Jedna od aktivnosti koja se već priprema je i zabavni program za takmičenje „Tražimo najveseliji aktiv“ koje organizuje Opštinski komitet Saveza omladine. Ovaj program biće izveden 20. maja kada je inače i dan škole, a u njemu će naći mesta veći broj aktivnosti koje su zastupljene u vannastavnim delatnostima učenika.

Na Zlatiboru i Kadinjači

Ovih dana završena je trodnevna ekskurzija slušalaca Večernje političke škole sa teritorije naše Opštine, a koju je organizovao Narodni univerzitet u Novom Bečeju.

Po završetku tromesečnog školovanja i završnih ispita prišlo se planiranju jedne kraće ekskurzije koja bi imala cilj da se slušaoci upoznaju sa itorijskim mestima neše zemlje. Plan ekskurzije je bio: Beograd-Čačak-Titovo Užice-Zlatibor. U ovoj ekskurziji uzelo je učešća 54 člana među kojima se nalazilo i vođstvo puta.

Nedovoljna aktivnost svih članova OK SK na sprovođenju zaključaka

U utorak je održana sednica Opštinskog komiteta SK u sadašnjem sastavu – na sednici je politički sekretar podneo informaciju o aktivnosti članova Opštinskog komiteta u mandatnom periodu od dve godine – podneta je i informacija o sprovedenim pripremama za XV opštinsku konferenciju koja se sutra održava u društvenim prostorijama industrije građevinske keramike „Polet“ u Novom Bečeju.

Na sednici Opštinskog komiteta SK koja je održana u utorak, kojoj su pored članova Opštinskog komiteta SK prisustvovali i sekretari mesnih komiteta razmatrana je Informacija o radu članova Opštinskog komiteta između dve konferencije i Informacija o pripremama za XV Opštinsku konferenciju Saveza komunista.

Informaciju o radu Opštinskog komiteta između dve konferencije, podneo je Politički Sekretar Opštinskog komiteta Milivoj Popov.

Organizovaniji oblici rada

U ovom delu Izveštaja istaknuto je da se organizaciona struktura članstva SK u opštini znatno izmenila u pozitivnom smislu u poslednje dve godine. Tako je u prvom periodu u organizaciju SK prijavljeno 230 novih članova, od kojeg broja 58 žena. I pored toga što su pozitivno ocenjena kretanja na prijemu,konstatovano je takođe da je jedan dobar broj članova CK kažnjen i isključen iz Saveza. Gotovo sve osnovne organizacije su u ovom periodu intenzivno radile na svom organizacionom jačanju i učvršćenju, a što se može zaključiti i iz broja primljenih i isključenih u ovom razdoblju.

Plan će biti premašen

Ovih dana posetili smo Stolarsko zanatsku radnju „Stolar“ u Novom Bečeju i razgovarali sa poslovođom ove radnje Stanojem Pajić. U razgovoru smo saznali da ova mala zanatska radnja proizvodi građevinsku stolariju koju plasira širom zemlje. Svega 10 odsto od ukupne proizvodnje ostaje u Novom Bečeju dok se ostalih 90 odsto šalje za Novi Sad, Bečej, Požarevac, Kostolac i druga mesta. Najveći potrošač je Novi Sad prema kojem se uvek i na vreme ugovoreni proizvodi isporučuju bez ikakvih primedbi na proizvodnju.

Testovi znanja i testiranje učenika

Na zahtev jednog braja građana-roditelja i jednog broja prosvetnih radnika redakcija otvara rubriku PEDAGOŠKI KUTAK u kojoj će donositi napise o aktuelnim problemima vaspitno-obarazovnog rada.

Otvarajući ovu rubriku redakcija je pošla i sa stanovišta da velika većina naših porodica ima decu za čiji su uspeh, napredovanje i formiranje u svestrane socijalističke ličnosti zainteresovani svi faktori (porodica, škola, društveno-političke organizacije i druge institucije) kojima ovim članicama može da se pruži određena pomoć.

Tako u ovoj rubrici biće govora o faktorima koji utiču na pravilan razvoj učenika, o merenju uspeha učenika, o ulozi porodice u vaspitanju, o „problem“  deci, o inteligenciji i drugim sposobnostima, o razmaženoj deci i o nizu drugih pitanja.

Odluka zbora birača postaje stvarnost

Radovi na rekonstrukciji elektične mreže u Novom Miloševu sa uspehom se dovršavaju

Savet Mesne zajednice u Novom Miloševu rešio je, na početku ove godine, da se pristupi rešavanju jednog, za celo naseljeno mesto, sve težeg problema. Naime, radilo se o elekričnoj stuji koja je, iz dana u dan, postajala sve slabija i nedovoljna za proširene potrebe građana. Bilo je čitavih ulica gde je osvetljenje bilo sasvim slabo gotovo, ravno nekoj pretrolejki. Normalno, ljudi su negodovali i, često, krivili – bez opravdanog razloga komšiju – koji, kao za inat, baš uveče pušta svoj čekićar i sl. A pravi krivac i razlog bio je na drugoj strani. Zapravo, kapacitet dovodne mreže ostajao je, gotovo, sve do danas, bez većih izmena. A poznato je, da je potrošnja elektične struje svakodnevno uvećavana: mnoga domaćinstva su uvela električne štednjake, mašine za pranje, čekićare i druge aparate na struju. Stoga se kao imperativ, za sve potrošače struje, nametala potreba da se pristupi rešavanju ovog zadatka.

Iz zemljoradničke zadruge Kumane

Novo iskustvo u kooperaciji

Zemljoradnička zadruga u Kumanu već dve godine ostvaruje novi oblik saradnje sa individualnim zemljoradnicima – Na oko 100 kj u vlasništvu starijih kooperanata Zadruga potpuno organizuje proizvodnju – Troškove proizvodnje snosi Zadruga, izuzev za oranje, seme i đubrivo koji se kao i ostvareni prinosi dele.

Već dve godine Zemljoradnička zadruga u Kumanu neguje novi oblik saradnje sa individualnim poljoprivrednim proizvođačima. Naime u želji da na jednoj strani obezbedi sebi veću ekonomiju, koja je inače veoma mala, i da na drugoj doprinese rešavanju problema staračkih domaćinstava Zadruga je sa 18 kooperanata sklopila ugovore o posebnom, do tada u našoj opštini ne upražavanom obliku saradnje.

Novi Bečej u putopisima

Opisi našeg mesta iz perioda XVII-XIX veka dosta su retki, a iz ranijih vekova gotovo da i ne postoje.

Međutim, ipak dosta detaljan opis Novog Bečeja, kao naselja iz turskog perioda, ostavio nam je čuveni turski diplomata i putopisac Evlija Čelebija, koji je kroz ovaj kraj proputovao u drugoj polovini XVII veka.

Prema podacima Evlija Čelebija, Bečej – sa tvrđavom – je bio vakufsko (zadužbinsko) dobro. U to vreme, u Bečeju se nalazila turska vojna „posada od četrdeset momaka, jedan poreznik, jedan carigradski inspektor i jedan janičarski serdar.

Zakupnina od carine pripada temišvarskoj posadi.

Diploma Ujedinjenih Nacija

Proteklih meseci povećana je živost i aktivnost Radio-kluba „Antena“ u Novom Bečeju. Do sada je najviše urađeno na omasovljenju članstva što je i bio jedan od prvih zadataka ove organizacije od kako je dobila nove prostorije. Ranije je ovaj klub radio u skučenim prostorijama u Gimnaziji, gde su jedva postojali osnovni uslovi za okupljanje postojećeg članstva. Najveći uspeh u ovom pogledu postignut je u okupljanju većeg broja omladinaca i omladinki, uglavnom srednjoškolaca, koji su pokazali interes za ovu granu tehnike. Koliki interes vlada među omladinom za rad u Radio-klubu može se videti i iz činjenice da desetak njih pohađa tečej za buduće operatore za rad na radio-stanicama. Značajno je i to da su i omladinke zainteresovne za polaganje ispita i za rad na stanicama.

Data puna podrška Odlukama Četvrtog Plenuma CK SKJ

Aktivnost na objašnjavanju a realizaciji odluka IV Plenuma Centralnog komiteta Saveza komunista Jugoslavije počelo je u opštinskoj organizaciji Saveza komunista Plenumom Opštinskog komiteta Saveza komunista održanim 2. jula 1966. g. Na sednici je kraće uvodno izlaganje podneo Emil Kevrešan, predstavnik Pokrajinskog komiteta Saveza komunista, koji je upoznao članove Opštinskog komiteta sa radom, diskusijom i zaključcima CK SKJ. Članovi Opštinskog komiteta Saveza komunista su jedinstveno izrazili punu podršku Odlukama Centralnog komiteta i izrazili puno poverenje Centralnom komitetu i drugu Titu. Zatim je Opštinski komitet doneo odluku da se organizuju sastanci svih osnovnih organizacija Saveza komunista na području opštine na kojima će članovi Opštinskog političkog aktiva govoriti o radu i odlukama IV Plenuma, nastojeći istovremeno da daju obaveštenja kako bi se one pravilno shvatile od strane partijskog članstva.

Faktori od strane učenika koji utiču na ocenjivanje

U prošlom bruju videli smo neke osnovne faktore od strane nastavnika koji utiču na ocenjivanje. Ovoga puta biće govora o faktorima koji dolaze od strane učenika i nešto o pismenom ocenjivanju. Jedan od osnovnih faktora sa učeničke strane je sposobnost verbalnog izražavanja. Ova sposobnost omogućava učenicima da znanje iz pojednih oblasti uspešnije izlože, što ostavlja bolji utisak.

Jedinstveno rešavati iste probleme

Krajem juna, realizujući svoj plan rada, Opštinski komitet Saveza komunista održao je savetovanje sekretara osnovnih organizacija CK za područja opštine. Zacrtavanje potrebe za ovakvim savetovanjem posledica je ocene da dobar deo sekretara osnovnih organizacija usled nedovoljnog iskustva i iz drugih razloga nije posvećivao dovoljnu pažnju realizaciji zaključaka Opštinskog komiteta i drugih organa SK, zatim sekretari nisu u potreboj meri insistirali da se isti problemi rešavaju jedinstveno, i konačno sa ciljem da se pruži pomoć u iznalaženju adekvatnijeg metoda delovanja rukovodstava SK u opštini.

Nerazumljiv odnos

Već par godina unazad, svakog proleća, građani Novog Bečeja susreću se sa istim problemom, odnosno pitanjem da li će se neposlušna Tisa izliti i poplaviti Ljutovo i Libe. Nije potrebno posebno isticati veličinu problema, dovoljan je podatak da se radi o blizu 4.000 kj oranice izuzetnih kvaliteta, istina zahvaljujući baš izlivanju Tise, koji predstavljaju „Baštu“ Novog Bečeja, gde se inače ubere plod u vrednosti oko 1,3 milijarde starih dinara. Radi se, očito je, o pitanju da li će više od jedne milijarde propasti ili ne, i dalje, i o tome kako će pijaca biti snabdevena, dakle i o standardu naših građana koji je time najneposrednije uslovljen.

Numeričko i opisno ocenjivanje

U prethodna dva broja bilo je govora o dobrim i lošim stranama usmenog ocenjivanja u obrazovnim ustanovama, o faktorima koji utiču na ocenjivanje bilo od stane nastavnika ili od strane učenika i nešto o pismenom ocenjivanju.

Prvi dogovor o narednim izborima

Nedavno je u prostorijama društveno–političkih organizacija održan prošireni Plenum Opštinskog odbora SSRNS Novi Bečej, koji je razmatrao aktuelna pitanja oko priprema za izbore odbornika i poslanika skupština društveno-političkih zajednica u 1967. godini.

U uvodnoj reči predsednik Opštinskog odbora SSRN Novi Bečej, Stevan Škrbić, je naglasio da mnogim odbornicima i poslanicima raznih veća tokom iduće godine ističe mandat, te je potrebo da se još sada ova pitanja postave na dnevni red, kako bi se što bolje izvršile višemesečne pripreme, kao i da se na ovome obezbedi puno učešće svih građana.

U diskusiji koja je usledila posle uvodnog izlaganja Škrbića, istaknute su mnoge slabosti u radu kako odbornika, tako i poslanika.

Spontan razgovor

Petak uveče. Nema bioskopa, čitaonica već zatvorena, svratih do doma SSRN jer je to prvo i jedino mesto  gde je slobodan pristup svima građanima, da uz televizor provedu veče.

Među gledaocima bilo je dosta i omladine. Prišao sam Štrbac Ljubanu, učeniku u privredi i otpočeo ovakav razgovor.

- Gde provodite slobodno vreme?

- Slobodno vreme provodim kod kuće, čitajući dela naših pisaca. Intersuju me uglavnom društvene nauke.

- Šta čitate momentalno?

- „Strah“, od Popovića.

Gligorije i Jovanka

Posle prvog svetskog rata roditelji Gligorija i Jovanke Popov napustili su Dragutinovo i odselili u Rusko Selo za parčetom zemlje, „u kolonizaciju“. To malo „crnice“, dug Agrarnoj banci za gradnju kuće i druge nevolje stvarali su život tegobim i siromašnim.

Uz velike napore i samoodricanja uspeli su da nekako školuju decu.

Tako je Gligorije do rata, 1941. godine uspeo da „dogura“ do tehničkog fakulteta, zahvaljujući najviše svojoj upornositi i samoodricanju. U Beogradu, upoznaje napredni omladinski pokret i pristupa bez rezerve. Posle 6. aprila vraća se u selo gde se još više angažuje u redovima omladine. U SKOJ-u, a ubrzo i među članovima KPJ.

Sa proširene sednice Opštinskog komiteta Saveza komunista

Više javnosti u radu

Prošlog četvrtka održana je proširena sednica Opštinskog komiteta SK. Sednici su pored članova OK prisustvovali i sekretari mesnih komiteta kao i sekretari osnovnih organizacija saveza komunista iz radnih organizacija vanprivredne delatnosti, kao i drugi društveno-politički aktivisti.

Na sednici je podneta „Analiza društveno-političke aktivnosti komunista u vanprivrednim delatnostima“. Nakon vođene diskusije usvojeni su zaključci.

Takođe je izvršena i nova organizaciona struktura u novoformiranoj zadruzi Novo Miloševo. Od dosadašnje dve osnovne organizacije, koje su postojale u ZZ i „Jezeru“ formirano je 5 po ekonomskim jedinicama.

Utvrđena organizacija rada Poljoprivredne zadruge u Novom Miloševu

Kao što smo već u jednom od ranijih brojeva pisali odlukama radnih zajednica Zemljoradničke zadruge i Poljoprivrednog dobra „Jezero“ u Novom Miloševu, izvršeno je pripajanje i stvaranje jedne radne organizacije koja počev od 1. jula posluje kao Poljoprivredna zadruga Novo Miloševo. Pomenuta Odluka doneta je na referendumu a njenom sprovođenju u život pristupili su organi upravljanja obe radne organizacije odnosno nedavno novoizabrani organ upravljanja Poljoprivredne zadruge. Čitava aktivnost odvijala se kroz rad zajedničke komisije koju su formirali organi uravljanja obe radne organizacije, a nedavno su svi poslovi privedeni kraju.

Diskusija o zdravstvenom osiguranju zemljoradnika

Sednici Saveta za narodno zdravlje i socijalnu politiku prisustvovao Ištvan Palašti, predsednik socijalno-zdravstvenog veća skupštine APV.

U sredu, 14. septembra održana je sednica Saveta za zdravlje i socijalnu zaštitu Skupštine opštine Novi Bečej. Sednica je radila u proširenom sastavu pod predsedništvom Lazić Dr. Vlastimira. Između ostalih, sednici su prisustvovali i članovi Skupštine Komunalne zajednice socijalnog osiguranja, poslanici Pokrajinskog socijalno-zdravstvenog veća i predstavnici organa uprave opštinske skupštine nadležni za poslove privede i društvenog razvoja, upravno pravnih poslova i poslova socijalne zaštite.

Diskusijom se stvari ne rešavaju

Iako je od početka rada integrisanog preduzeća prošlo već više od mesec dana neke osnovne stvari nisu rešene – Nije izvršen raspored radnika – Diskusije o višku radne snage zbog neinformisanosti i nepostojanja kriterijuma stvaraju pometnju u odnosima – Kada se radnici otpuštaju tada ide glatko a u slučaju službenika to je već teža stvar – Dok se vode diskusije a odluke se ne sprovode, trpi proizvodnja.

Na dobrom putu

Kao i u životu ljudi, tako i u životu i radu jednog kolektiva može doći, ako ne do obolenja onog pravog, fizičkog, ono može dovesti do zastoja, zamrlosti i kriza. To je bio slučaj i sa Uslužnom servisnom radionicom – kako se tada zvalo Zanatsko preduzeće „2. Avgust“ u Novom Miloševu. Situacija je u ovom kolektivu, unazad pre tri godine, bila više nego teška. Na vratima ovog malog preduzeća zakucala je stara, da se tako izrazimo, boljka. Nebriga i nehatnost pojedinaca, doveli su da se preduzeće našlo, kako obično to biva u takvim situacijama, pred likvidacijom. No, samo krajnom brigom faktora van kolektiva, posebno tada predsednika Mesnog odbora, došlo je do oživljavanja života i rada ovog kolektiva.

Preispitivanje odnosa komunista prema samoupravljanju

Posle aktivnosti na razjašnjavanju Odluka IV plenuma CK SKJ u osnovnim organizacijama SK na području opštine koja je trajala desetak dana, Opštinski komitet Saveza komunista je smatrao da treba sistematski pristupiti sprovođenju Odluka Plenuma u život.

Obzirom da je Plenum u osnovi istakao zadatak u oblasti daljeg razvoja samoupravljanja i raščinjavanje sa svim što je ometalo njegov pravilan razvoj, a i ranije usvojenim Planom rada OK SKS bilo je predviđeno, to se organizovano pristupilo preispitivanju odnosa komunista prema ovom, neosporno najvažnijem, zadatku.

Sa sednice Opštinskog Odbora Socijalističkog Saveza

Objektivna kritika osnova za razvitak pravih demokratskih i samoupravnih odnosa

U petak, 2. septembra, održana je proširena sednica Opštinskog odora Socijalističkog saveza na kojoj se raspravljalo o zadacima opštinske organizcaije Socijalističkog saveza u sprovođenju Zaključaka VI Kongresa SSRNJ. Uvodno izlaganje na ovoj sednici dao je predsednik Opštinskog odbora Soc. saveza Stevan Škrbić, koji je naročito istakao u prvi plan razmatranje ovih pitanja:

- Osnovne karakteristike i suština novog Statuta, Socijalističkog saveza:

- Neki problemi organizovanosti i aktivnosti u opštinskoj organizaciji Socijalističog saveza i

- Neposredni zadaci u vezi sa donošenjem Pravilnika opštinske organiazacije Socijalističkog saveza i realizacijom Rezolucije VI Kongresa SSRNJ.

Polovinom iduće godine u novom domu

Polovinom iduće godine treba da se okončaju radovi oko novog vatrogasnog doma. Stari vatrogasni dom je porušen i na tom mestu gradi se zgrada SUP. Sredstva za građenje novog vatrogasnog doma obezbedile su Prva i Druga mesna zajednica iz Novog Bečeja kao i Osiguravajući zavod iz Zrenjanina. Do sada su planirana sredstva takoreći sva utrošena iako ima još posla oko doma. Potrebno je da se zgrada omalteriše kao i da se u zgradu postavi električna instalacija i vodovod, tako da će pored utrošenih 97.278 Novih dinara morati da se traži i pozajmica od Osiguravajućeg zavoda za konačno dovršenje ovog veoma značajnog objekta.

Do kraja ove godine biće gotov samo donji deo doma gde će biti garaže kao i prostorije za smeštaj opreme. Ostali radovi planirani su da se okončaju polovinom iduće godine.

Novi dom neće posedovati osmatračnicu nego će se osmatanje vršiti sa silosa i putem telefona izveštavati o eventualnim požarima. Dosadašnji toranj nije imao dobar pogled naseljenog mesta Novi Bečej pošto se u njegovoj blizini nalazi zgrada Osnovne škole „Miloje Čiplić“, a takođe i zgrade koje su izgrađene u blizini benzinske pumpe zatvarale su vidik prema Vranjevu.

Na putu u Srem

Grupa ilegalaca koja je u toku marta meseca 1944. godine provela izvesno vreme na salašu Dušana Maleševa i Save Pajića u Korektovu, povećana još za nekoliko aktivista krenula je polovinom marta na put u Frušku Goru.

Na svom putu prvi dan proveli su u vranjevačkim partizanskim bazama (u Novom Selu) koje su bile dobro organizovane i sigurne. Grupa od njih pet bila je predanila u podzemnom skloništu u kući Luke Vadilova, a ostali kod Pere Krompića.

Po podne u prvi sumrak partizani su produžili prema Melenačkom ostrvu, na, daleko, poznati Nonin salaš. Ovde je bila organizovana neka vrsta prihvatilišta Severnobanatskih boraca koji su išli u Srem. Pored Noninog, za ovu svrhu bili su angažovani i mnogi drugi melenački salaši u okolini Ostrva tako da je u njima u svako doba bilo mesta za više desetina ilegalaca.

Data podrška predlogu za sazivanje konferencije samoupravljača

- U radnim organizacijama naše Opštine počele diskusije o konferenciji samoupravljača.

U radnim organizacijama sa područja naše Komune u toku su diskusije o tezama Centralnog veća saveza sindikata Jugoslavije o Konferenciji samoupravljača. Opšti je utisak da su sve radne organizacije koje su na organima upravljanja ili kolektivu razmatrale ovo pitanje zainteresovane za sazivanje jednog ovakvog skupa. Smatra se da mnoga pitana iz oblasti daljeg razvoja samoupravljanja koja su pomenuta na IV Plenumu CK SKJ upravo na ovoj konferenciji treba precizirati i doneti odluke kako bi ih dalje sprovodili u život.

U korak s privredom

- Narodni univerzitet i ove godine u saradnji sa privrednim organizacijama naše opštine organizuje veći broj tečajeva i kurseva za obrazovanje radnika.

Prošlogodišnje iskustvo Narodnog univerziteta u organizovanju kurseva, seminara i tečajeva „za kadrove iz privrede“ pokazalo se kao ispravno. Veći broj radnika koji su u prošloj godini bili obuhvaćeni raznim vidovima obrazovanja doprineli su da se kvalifikaciona struktura naših radnika znatno popravi. Zbog toga je Narodni univerzitet i ove godine ostvario široku saradnju sa privredom naše opštine. Računa se da će i ove godine različitim vidovima obrazovanja biti obuhvaćeno preko 600 polaznika iz privrednih organizacija.

Burna diskusija oko struje

Pre nekoliko dana održana je sednica Mesne zajednice, na kojoj su osim članova Saveta mesne zajednice prisustvovali i Sekretar OKSK Milivoje Popov, predsednik Skupštine opštine Milan Racković, zatim predstavnici „Elektrovojvodine“ pogon Zrenjanin, i predstavnici Komunalnog preduzeća „Vodovod“ iz Zrenjanina.

Predsednik Saveta mesne zajednice Milenko Pajić, podneo je izveštaj o zaključenju ugovora za izgradnju vodovoda sa Komunalnim preduzećem „Vodovod“ iz Zrenjanina. On između ostalog u svom izlaganju istakao da je prvobitno rešeno da se vodovodna mreža gradi u dve etape, međutim, zbog objektivnih poteškoća odlučeno je da se vodovod gradi u III etape. Kako se predviđa da krajem 1967. godine treba da bude završena kompletna vodovodna mreža kroz naseljeno mesto u dužini od 25 km.

Na Bisernom Ostrvu ubrzano obavljanje jesenjih radova

Lepo vreme u toku jeseni omogućio je normalno obavljanje propremnih radova za jesenju setvu. Planom postavljeni zadatak da se pšenicom zaseje 275 hektara zemlje, predstavlja do sada površinu koja nije bila u planovima ovog dobra. Nabavljeno je sortno seme „Bezostaja 1“, „San Pastore“ i „Libelula“ i to original reprodukcije. Do prvog novembra obavljena je setva na 175 ha tako da će setva biti u optimalnom roku obavljena.

Naši sugrađani se leti kupaju na Tisi, a zimi čekaju leto

Ovih nekoliko reči koje smo ovih dana čuli od jednog našeg sugrađanina mogu se uzeti kao tačne. Iako je od letnjih dana prošlo već dosta vremena javno kupatilo koje se nalazi u sastavu komunalnog preduzeća „Sloga“ još nije otvoreno, pa građani često negoduju. Proteklih nekoliko dana pokušali smo saznati uzroke zbog kojih ovo kupatilo već nekoliko godina predstavlja poslednju brigu „Sloge“ iako je nasušna potreba naših građana koji u svojim domovima nemaju kupatila. Njih je sigurno neuporedivo više od onih koji su ovo pitanje rešili zajedno sa stambenim problemom.

U Komunalnom preduzeću „Sloga“ tvrde da radna jedinica kupatila nije rentabilna zbog čega oni ne žele da otvore ovo kupatilo i smatraju da bi trebalo da to čine Mesne zajednice.

Neravnopravna saradnja

Gotovo sve radne organizacije sa područja naše Opštine sarađuju sa većim radnim organizacijama iz drugih Opština. Ova poslovna saradnja donosi sve bolje rezultate i sve više postaje osnovni vid uspešnog rada većeg broja malih i neopremljenih radnih orgnizacija naše Opštine. Da poslovna saradnja međutim, može biti itekako štetna možda najbolje ilustruju poslovni odnosi Obućarske zadruge „Pobeda“ sa beogradskim trgovinskim preduzećima „Obuća“ i „Antilop“. Sadašnji poslovni odnosi ovih preduzeća ne pokazuju nikakav napedak u pravcu boljih, čvršćih i solidarnijih veza, a nije teško konstatovati da „Pobeda“ u saradnji sa ovim preduzećima ima više štete nego koristi. O čemu se zapravo radi:

Mladi prepušteni sami sebi...

O problemima i teškoćama mladih i organizacije Saveza omladine u našoj opštini bilo je svakako do sada veoma dosta govoreno. Takođe je evidentno da se u zadnje vreme sve izraženije i ozbiljnije susrećemo sa problemima Saveza omladine i njenog rukovodstva. Nedavno, bio je organizovan čitav niz razgovora, u svim mestima naše opštine, sa aktivistima omladine, Saveza komunista i drugih društveno-političkih organizacija, sa ciljem da se najkonkretnije snimi momentalna problematika u Savezu omladine. Na plenarnoj sednici Opštinskog komiteta Saveza komunista diskutovano je o rezultatima koji su dobijeni iz tih razgovora. Plenum Opštinskog komiteta Saveza komunista donosi zaključke koji su sadržavali čitav niz zadataka na čijem rešavanju je trebalo da se angažuju osnovne organizacije Saveza komunista. Osim upoznavanja i formiranja komisije za pitanja omladine, koje uzgred budi račeno nisu imale ni jedan kontakt sa aktivima Saveza komunista nisu ništa preduzele.

Muskat krokanj sa P. D. „Bisernog Ostrva“ osvojio zlatnu medalju

Na XII međunarodnom sajmu vina koji je održan u vremenu od 26. avgusta do 4. septembra u hali Gospodarskog rastavišća u Ljubljani, P.D. „Biserno Ostrvo“ pored 500 izlagača iz zemlje i inostranstva, izlagalo je svoja dva vina, Muskat krokanj roda 1965. godine koji je nagrađen sa zlatnom medaljom i Talijanski rizling takođe roda iz 1965. godine sa srebrnom medaljom. Na ovom sajmu vina posebno je istaknuto vino sa „Bisernog ostrva“ koje je čuveno u celom svetu. Degustatori na sajmu ocenili su vina sa „B. Ostrva“ najvišom ocenom, dodelivši mu zlatnu medalju.

Bezbedan prelaz preko Tise

Ovih dana u Novom Bečeju održan je sastanak tj. savetovanje predstavnika manjih radnih organizacija brodarstva i skela na reci Tisi i Begeju. Sastanak, kome je prisustvovao i kapetan pristaništa u Titelu Đorđe Vojnović,imao je za cilj da razmotri vrlo važna pitanja iz bezbednosti saobraćaja, primeni propisa kao i pitanje kvalifikacije radnika i njihovo doškolavanje.

Uzimajući reč u diskusiji Vojnović je naglasio da u ovoj godini nije bilo nikakve nezgode ili štete na prevozima. Ovo poboljšanje rada na prevozima usledilo je iz razloga što danas na prevozima rade većinom dobro opremljene gvozdene skele kao i činjenica da je poklonjena veća pažnja nabavci opreme za skele. Vojnović je takođe naglasio da postoje još nerešena pitanja koja prete bezbednosti plovidbe a koja se najviše odnose na postavljanje znakova za prelaze, kao i na popunu inventara, odgovarajućih lengera sa lancima, čamaca, venaca za spasavanje i sl. On je takođe naglasio da je pitanje kadrova vrlo bitan činilac za rad, jer nije svejedno da li skelom upravlja kvalifikovan i stručan radnik ili suprotno.

Ponovo o plaži

Izvanredno povoljni uslovi za letnji odmor i rekreaciju koje pruža reka Tisa ne korisiti se.

Novi Bečej, nema danas ni plažu a da se i ne goovri o ostalim pratećim objektima, što je sigurno neophodan uslov da se na obalu reke privuče veći broj naših sugrađana u prvom redu radnika. O pitanju plaže vodile  su se maratonske diskusije na gotovo svim forumima kako bi se ovo pitanje rešilo, pa ipak rešenja nema. Oko 500 kupača u letnjim mesecima kupa se na prostoru između brodogradilišta i pogona mlekare, a ovo mesto ne samo da ne pruža ni minimalne higijenske uslove nego je skopčano i sa nizom opasnosti , zbog prisustva matice na domaku obale.

Zadaci boračke organizacije su mnogobrojni i složeni

Nedavno je prva sednica novoizabranog Opštinskog i Narodnog odbora SUB NOR-a gde je izvršeno konstituisanje.

Za predsednika OO SUB NOR-a ponovo je izabran Rada RADIN, a za podpredsednika Duško RADIŠIĆ a za sekretara Nikola Svilengaćin.

Tako su izabrane sledeće komisije; Za boračka pitanja: Za negovanje tradicija iz NOB-a, Za invalidska pitanja; za pitanja ratnih zarobljenika, interniraca deportiraca; Za obuku rezervnog starešinskog kadra i Komisija za organizaciona i idejno-politička pitanja. Na čelu većine ovih komisija su članovi Opštinskog odbora.

Mesna zajednica danas

- Od nekadašnjih mesnih odbora do današnjih Mesnih zajednica postignut je značajan napredak u zadovoljenju potreba građana u mestima naše opštine.

- Gde su slabosti u radu Mesnih zajednica i sa kakvim se problemima one sukobljavaju na svojim teritorijama.

Ako se među građanima i društvenim radnicima pokrene pitanje mesnih zajednica danas teško da se može dobiti pravi odgovor. Od nekadašnjih Mesnih odbora do današnjih zajednica postignut je značajan napredak u zadovoljavanju potreba građana. Na području naše Opštine deluje pet Mesnih zajednica od kojih dve  na području Novog Bečeja. Sve one u zadovoljavanju potreba građana postižu veoma različite rezultate, ali se sukobljavaju sa istim problemima. Osnovne slabosti u radu Mesnih zajednica proizilaze kao po pravilu iz slabe saradnje sa građanima, a prisutni su i problemi slabe kadrovske strukture u kolektivima Mesnih zajednica kao i veoma često nesnalaženje rukovodećih ljudi da na tribinama građana pokreću ona pitanja koja najviše interesuju stanovnike pojedinog područja.

Kamenko Čolić

U Zemljoradničkoj zadruzi u Kumanu, kada smo poveli reč o dobrim kooperantima zadruge, čuli smo i ime ČOLIĆ KAMENKA. Za ovog kooperanta rekli su nam najlepše. Između ostalog upoznali su nas da je on jedan od prvih kooperanata ove zadruge u mestu, da svojim radom služi za primer ostalim kooperatima ne samo u mestu nego i van njega.

Ovih dana posetili smo ovog primernog kooperanta i u razgovoru koji smo vodili sa njim, doznali da je on kooperant sa zadrugom od početka kooperacije i da najviše kooperira u stočarstvu dok je na manjim parcelama kooperirao i u ratarstvu, gde je takođe imao zapažene rezultate.

Uporedo s investicijama obrazovanje i priprema kadrova

Industrija građevinske keramike „Polet“ uporedo sa insvesticionim ulaganjima u podizanju novog pogona za proizvodnju keramzita vodila je sistematsku, organizovanu politiku i oko pripreme kadrova. Još aprila meseca ove godine kada je izgradnja ovog pogona bila u središnjoj fazi počeli su razgovori sa Narodnim univerzitetom Novi Bečej i Zavodom za zapošljavanje Zrenjanin oko pripremanja i obrazovanja radnika koji će se zaposliti u „Poletu“ posle završetka objekta, bilo u starom ili pak novom pogonu. Investicionim programom predviđeno je zapošljavanje novih 140 radnika sa kojim će radna organizacija „Polet“ sklopiti radni odnos u proleće 1967. godine.

Razonode je nedostajalo

Da su naši sugrađani u dokolici nije teško zaključiti, što se naročito odnosi na mlade. Večito aktuelno pitanje kulturne zabave u našem gradu nikako da se na neki način reši ili da se bar počne rešavati. Ovo danas aktuelno i veoma važno pitanje ostaje i dalje otvoreno još uvek u obliku desetine zaključaka koji nikog ne obavezuju da ih sprovodi. Čak i u Savezu komunista ovom pitanju se poklanja sasvim malo pažnje i ono, čini nam se, spada u red onih manje važnih, perifernih problema. Za to vreme omladini, pa i starijima, naš grad ne pruža gotovo ništa osim dve bioskopske predstave nedeljno i nekoliko ugostiteljskih objekata.

Hiljade novih sadnica

Prema postignutim rezultatima pokreta gorana naše opštine uvrstio se u red najboljih u Pokrajini

Pokret gorana naše opštine po svojim postignutim rezultatima sigurno spada među najbolje u Vojvodini. Na okopavanju, pošumljavanju i proizvodnji sadnog materijala angažovano je ove godine preko 2.000 članova od kojih su oko 1.100 omladinci i pioniri, svrstani u radne brigade gorana u osnovnim školama i aktivima Saveza omladine. Posebne brigade formirane su pri podružnicama Socijalističkog saveza.

Mladi u prolazu

U našoj opštinskoj privredi radi preko 1700 mladih-članova Saveza omladine. To nije malo. U organima upravljanja radnih organizacija na području komune uključeno je oko 30 omladinaca. To je malo, čak suviše malo. Podatak koji navodi na razmišljanje. Zašto mladih nema u organima upravljanja, zašto se oni biraju samo „po ključu“, kad oni ipak predstavljaju čitavu armiju mladih ljudi koji tek stupa u život i koji danas –sutra treba da nastavi tradiciju starijih, da ih dostigne i prestigne.