„Klub mladih“ očekuje podršku

Nedavno je „Klub mladih“ u Bočaru održao svoju Godišnju konferenciju na kojoj je razmatrana dosadašnja aktivnost kluba koji je za kratko vreme svoga postojanja zabeležio vidne rezultate. Kako je na konfereniji istaknuto klub je postigao naročito dobar uspeh  u kulturno zabavnoj i sportskoj aktivnosti.

U okviru kulturno-zabavnog života klub je pripremio tri pozorišna komada i priredio jednu emisiju „Mikrofon je vaš“. Posle vrlo dobrog prijema u svom mestu odlučeno je da se sa istim programom nastupa i u ostalim mestima, ali se pri ovome naišlo na finansijske poteškoće.

„Klub mladih“ u Bočaru i ove godine planira veoma obimnu aktivnost. Pripremaće se još jedan pozorišni komad sa kojim će se gostovati, i u drugim mestima. Osim toga članovi kluba u okviru svojih sportskih aktivnosti predviđaju turnir u malom fudbalu i odbojci.

Naročite poteškoće u dosadašnjem radu „Klub mladih“ čine nedostak prostorija. Tek ovih dana vode se pregovori za dobijanje jedne prostorije koja je sada u vlasništvu bioskopa „KRAJINA“.

No, ta prostorija nije još dobijena i to je neizvesno i još uvek nesigurno. Jedino stvarno što zasada poseduje klub svakako je samo čvrsta volja za rad i za oživljavanje aktivnosti u selu. To međutim, nije dovoljno, što je istaknuto i na samoj godišnjoj konferenciji. Da bi klub u narednom periodu mogao raditi neophodna mu je i finansijska pomoć.

Povezani članci