Naši gosti

Novobečejsku komunu posetili Radovan Vlajković, predsednik Pokrajinske skupštine, Franja Nađ, potpredsednik Pokrajinskog Izvršnog veća i dr Todor Birovljev, Pokrajinski sekretar za poljoprivredu

U sredu su našu opštinu posetili Radovan Vlajković, predsednik Pokrajinske skupštine, Franja Nađ, potpredsednik Pokrajinskog Izvršnog veća i dr Todor Birovljev, pokrajinski sekretar za poljoprivredu gde su vodili razgovore sa Milanom Rackovićem, predsednikom Opštinske skupštine, Milivojem Popovim, političkim sekretarom Opštinskog komiteta Saveza komunista i drugim rukovodiocima naše Opštine. Razgovori su vođeni nakon vrlo konciznog izlaganja Predsednika Opštinske skupštine o stanju u privredi i društvenim službama opštine sa kojim se startovalo u sprovođenju privredne reforme. Posebna pažnja, kako u izlaganju, tako i u razgovorima koji su potom vođeni posvećeni su nekim najaktuelnijim problemima sa kojima se naša komuna sada suočava među kojima se posebno ističu stanje u Mlekobanatu, Stolaru i Dekoru, dakle radne organizacije koje će se najteže uklopiti u nove privredne mere, posebno Mlekobanat koji opterećuju gubitci koji se kreću oko 100 miliona dinara.

Gosti su u pratnji svojih domaćina posetili radne organizacije Mlekobanat i Polet gde su razgovarali u istom smislu, ali naravno najkonkretnije, pokrećući niz pitanja iz rada ovih kolektiva, po podne gosti su se odvezli u Kumane, gde su u pratnji opštinskih i mesnih rukovodilaca obišli novu školu, da bi potom sa svojim domaćinima vodili završne razgovore, između ostalog i nekim aktuelnim pitanjima ovog mesta.

Ova poseta doprinela je da se pokrajinski rukovodioci najneposrednije upoznaju sa problemima naše opštine i da na drugoj strani ukažu na neka pitanja  u smislu pomoći da se problemi efikasnije rešavaju.

Povezani članci