Veći lični dohoci

Povećanje ličnih dohodaka u našoj opštini privodi se kraju. Ono je poizašlo iz potrebe kompezacije poraslih troškova života a usledilo je nakon završenih preračunavanja u radnim organizacijama. Ovaj posao su neke radne organizacije blagovremeno uradile i sprečile nepotrebnu nervozu i izčekivanja, dok druge i dalje, čini nam se, sada već neopravdano odugovlače.

Kako su uslovi privređivanja u radnim organizacijama na području opštine različiti to su i njihove mogućnosti za povećanje ličnih dohodaka takođe nejednake. Stoga ćemo u ovom napisu nastojati da na prigodan način iznesemo podatke o tome kako su većina naših kolektiva obavile ovaj posao.

Radna organizacija Polet među privima je odlučila da poveća lične dohotke radnicima od 30-34 odsto u korist nekvalifikovanih, a službenicima od 27-30 odsto takođe u korist onih sa nižom spremom.

U Mašinoinvestu su odluili da linearno povećaju dohtke za 7.810 dinara po svakom zaposlenom.

U brodogradilištu Tisa lični dohotci su uvećani procentualno u rasponu od 12-38 odsto u korist radnika sa nižim dohotcima. Isto se odnosi i na radnu organizaciju građevinskog preduzeća Jedinstvo stim što se raspon kreće od 8-30 odsto po svakom zaposlenom.

Štamparija Prvi maj povećanje je izvršila kombinovano, odnosno sa 5.000 i 11,5 odsto linearno po svakom zaposlenom. U Potisju su izvršili linearno povećanje sa 4.500 dinara po zaposlenom a u Uzoru procentualno u rasponu od 10-15 odsto u korist radnika sa nižim linim dohotcima.

Radna organizacija Dekor je povećanje od 15 odsto uslovila izvršenjem plana dok bi u suprotnom povećanje iznosilo 8 odsto linearno po svakom zaposlenom, u Stolaru je izvršeno procentualno povećanje u rasponu od 16,92-29,24 za radnike odnosno od 14,03-28,60 za službenike, naravno veći procenat odnosi se na obe kategorije na one sa nižim ličnim dohotcima.

U obućarskoj zadruzi Pobeda povećanje se za radnike kreće od 30,00-40,62 odsto u korist visokokvalifikovanih radnika i 25-30 odsto za službenike ali u korist onoga sa nižim primanjima.

Zemljoradničke zadruge, izuzev iz Kumana, linearno su po svakom zaposlenom povećali lične dohotke za 9.000 u Novom Bečeju, 8.000 u Novom Miloševu i 5000 u Bočaru što je učinilo i Poljoprivredno dobro Jezero ali za iznos od 10.000 dinara. Zemljoradnička zadruga Kumane i Poljoprivredno dobro Sokolac izvršili su procentualno povećanje od 20-23 odsto, odnosno od 20-25 odsto zavisno od visine ličnog dohotka.

Istovremeno Osnovna škola Vranjevo, Gimnazija, Narodni univerzitet, Organi uprave Skupštine opštine i još neke ustanove koje se finansiraju iz budžeta povećale su linearno za 10 odsto lične dohotke za sve uposlene.

Kao što se vidi radni kolektivi su srazmerno svojim mogućnostima a shodno odlukama svojih organa izvršili povećanje ličnih dohodaka, u najvećem broju u vidu akontacija, mada će kod jednog broja izvršena povećanja istovremeno biti i konačna. No o tome će se još u radnim kolektivima raspravljati pošto se sagledaju sve rezerve a naravno i ostvarenje proizvodnog plana.

Povezani članci