Iskorenimo nepismenost

Pitanje nepismenosti i obrazovanje odraslih i ako je u više mahova stavljano na dnevni red Saveta za prosvetu i kulturu i dalje ostaje aktuelno. Sadašnji stepen razvitka zahteva puno uključenje radnog čoveka u sve proizvodne procese te se nameće ovaj problem u sve aktuelnijem obliku.

Prema podacima statističke službe na osnovu popisa iz 1961. godine na teritoriji komune bilo je 3.316 nepismenih ili približno deset odsto od ukupnog broja stanovnika komune. Samo ova činjenica već rečito govori o aktuelnosti problema nepismenosti posebno kada se ima u vidu da od ukupnog broja nepismenih skoro 20 odsto otpada na stanovništvo od 18 do 34 godine starosti. Da bi se preuzela konkretna akcija oko ostvarivanja potpunog osnovnog obrazovanja potrebno je puno angažovanje društvenih faktora, prvenstveno škola i radnih organizacija.

Radne organizacije bi u svojim programima trebalo da predvide obrazovanje svih radnika i na pogodan način omoguće da steknu potrebnu stručnost i kvalifikaciju. U celoj akciji posebno je delikatna uloga školskih kolektiva čiji bi aktivnost trebala da se odvija u preduzimanju svih mera koje treba da obezbede sva sredstva koja su potrebna za školovanje učenika.

U početnoj fazi realizacije ovog pitanja osnovnog obrazovanja odraslih nužno je da Skupština opštine sačini program akcija po pitanju preuzimanja mera za suzbijanje nepismenosti na teritoriji komune za naredni period. Da bi se akcija pravilno sprovodila potrebno je preduzeti niz mera. Potrebno je ostvariti uvid u celokupno stanovništvo, posebno do 20 godina starosti koje nije završilo osnovnu školu i nije zaposleno. Potrebno je uskladiti politiku zapošljavanja sa programom obrazovanja nepismenih radnika. Kako je na savetu rečeno sve ovo mora se sprovoditi uz punu podršku radnih organizacija naročito kada su u pitanju nepismeni članovi kolektiva.

Povezani članci