Odmor i rekreacija

Prošlo je već nekoliko godina otkako je osnovano Letovalište za decu i omladinu opštine Novi Bečej. Analiziranjem dosadašnjeg rada konstatovano je niz uspešnih rezultata, kako u pogledu podizanja  mentalnog i fizičkog zdravlja dece i omladine, tako i na planu organizovanog rada sa decom oko usvajanja vaspitnih uticaja, sticanju i uobličavanju geografskih i istorijskih pojmova na bazi očiglednosti, a poseban uspeh je zabeležen u oblasti fizičkog vaspitanja, naročito u obučavanju dece u plivanju i ostalih sportova na vodi.

Deca letuju u petnaestodnevnim smenama u sezoni, a svaka sezona je ispunjena sa ukupno pet smena. Ovakvoj organizaciji pribegnuto je zbog relativno malog kapaciteta u zakupljenim zgradama i svaka smena u proseku ne može da primi više od osamdesetoro učenika. U svakoj sezoni zastupljene su sve osnovne škole i odeljenja pretškolske ustanove, a u sezoni 1965. godine obuhvaćena su i deca gimanzije iz Novog Bečeja u dve međusmene. Skoro uz svaku smenu sa decom ide nastavnik fizičkog vaspitanja i zdravstveni radnik – u većini slučajeva lekar. Ekipu dalje sačinjavaju ostali nastavnici i učitelji, tako da u proseku na svakih deset do dvadeset učenika dolazi po jedan pedagoški radnik.

Letovalište se nalazi u selu Promajni, na samoj obali mora odakle se pruža vrlo lep pogled na Jadranska ostrva Hvar i Brač, dok se desno uzdiže planina Biokovo u čijem podnožju se vijuga Jadranska magistrala. Ispred Promajne je mesto Baška Voda udaljeno jedva tri kilometra odakle se Letovalište snabdeva životnim namirnicama, a desetak kilometara dalje, idući na jug magistralom nalazi se Makarska gde Letovalište ima svoj akreditiv. Ovakav položaj nesumnjivo pruža izvanredne mogućnosti za uspešnu organizaciju rada, a samim tim da se što hitnije ide na proširivanje kapaciteta.

Ove godine, prvi put su na letovanje upućena i deca Gimnazije iz Novog Bečeja. Međutim, zbog malog kapaciteta njihove dve smene su stanovale pod šatorima, a koristile usluge kuhinje pod istim uslovima kao i ostala deca. Uplata je takođe bila ista. Za svako dete uplata je iznosila 8.000 dinara, dok razlika od oko 7.000 do 9.000 dinara padala je na teret budžeta opštine. Prošle i ove godine u troškovima oko održavanja letovališta učestvovao je i Komunalni zavod za socijalno osiguranje iz Zrenjanina sa ukupnim dotiranjem od 3.400.000dinara. Ova sredstva Zavod izdvaja iz posebnog fonda za preventive, a predstavlja pružanje pomoći deci uključenoj u radničko i zemljoradničko osiguranje.

U Letovalištu se odvija organizovani vaspitni život. Sami učenici daju povremene muzičke priredbe, igranke i dr. Sa starijom decom se organizuje uspon na Biokovo, a s vremena na vreme vrši se obilazak priobalskih mesta u bližoj okolini Promajne. Naročito posete se vrše Baškoj Vodi, Omišu i Breli.

Za sledeću sezonu planiraju se i duži izleti, posebno Makarskoj i Omišu, svestranije upoznavanje bliže i dalje okoline Promajne, a nabaviće se i niz pogodnih rekvizita za upražnjavanje sportova na vodi.

Sve u svemu, inicijativa od pre nekoliko godina danas rezultira vrlo lepim uspesima da tu i tamo treba još raditi na otklanjanju izvesnih nedostataka u vezi sa organizovanjem, iznalaziti bolje mogućnosti transportovanja dece i dr., dok je opšte mišljenje zdravstvenih radnika da se zdravstveno stanje dece iz godine u godinu sve više popravlja što pruža više garancije da deca postignu maksimalnu sposobnost za normalno praćenje nastave u okviru osnovnog i opšteg obrazovanja.

Povezani članci