Manje ekonomija – manje službenika

Nove privredne mere unele su dosta živosti u radne organizacije novobečejske opštine. Svugde se radi na iznalaženu rezervi radi što boljeg uklapanja u nove uslove privređivanja.

Tako se i na poljoprivrednom dobru Sokolac ovih dana sprovodi u delo nova sistematizacija radnih mesta i reorganizacija radnih jedinica. Na taj način doći će se do niza ušteda.

Dosada je Poljoprivredno dobro Sokolac imalo sedam ekonomija sa površinom od 500 do 900 hektara. Na ovim ekonomijama radio je 41 administativni službenik, razjedinjene ekonomije često su sarađivale sa radnom snagom i sve je to dovodilo do znatnih teškoća u radu.

Zbog toga se mnogo razmišljalo na stučnom kolegijumu preduzeća o tome kako što bolje iskoristiti radnu snagu i bar donekle smanjiti administrativni aparat. Ubrzo se sa predlogom kolegijuma izašlo na organ upravljanja koji je odlučio da od 1. oktobra poljoprivredno dobro Sokolac ima samo 4 ekonomije, čija će se površina kretati od 90 do 1.300 hektara, a broj službenika smanjiće se na 30. I ne samo to, još niz prednosti doneće nova sistematizacija radnih mesta i reorganizacija ovog Poljoprivrednog dobra. Povećaće se stepen iskorišćenja osnovnih sredstava, bolje će se koristiti radna snaga, stvoriće se uslovi za uvođenje novih mašina.

Radne jedinice će se posle ove reorganizacije osamostaliti tako će direkcija ostati samo kao organizator i koordinator proizvodnje koja će verovatno zabeležiti još bolje rezultate.

Povezani članci