Škola bez fiskulturne sale

Osnovni problem Osmogodišnje škole dr. Đorđe Joanović iz Novog Miloševa je nedostatak fiskulturne sale. Naime, gde je sadašnja fiskulturna sala nalazila se kafana. To je malo veća prostorija, vlažna, slabo osvetljena, bez ventilacije i takoreći bez tavanice. Jasno je da je sanitarni inspektor zaključao vrata ovoj zgradi. Bez sale predmet fizičkog vaspitanja nemože da se obavlja. S toga je trebalo naći rešenje ovog pitanja. Mesni faktori su doneli odluku da se sala omladinskog doma dodeli Osmogodišnjoj školi dr. Đorđe Joanović. Naravno, da su svi iz ove škole bili zadovoljni ovim rešenjem. Međutim, u Sali omladinskog doma se trenutano nalazi kafana sa kartaškim stolovima, koja se još nije iselila kako bi omogućili opremanje sale za obavljanje natave fizičkog vaspitanja. I ako se dobije ova sala biće takođe problema za ovu školu. Škola je od sale udaljena oko 800 metara. Znači da učenici treba da utroše minimun dvadeset minuta za odlazak do sale i nazad. To u svakom slučaju remeti tok nastave. Osim ovoga postoji opasnost da se učenici prehlade naročito u zimskom periodu.

Pored problema fiskulturne sale ovoj školi se nameće i problem prostora tako se na primer u jednoj učionici nalaze svi kabineti što u svakom slučaju nemože da bude, ali ipak tako je. Isto je slučaj i sa školskom bibliotekom koja se nalazi u hodniku. Sredstava za nabavku učila, kabinetske opreme i dr. postoje, i ona se mogu kupiti međutim, šta vredi kupiti kad nemaju gde da se smeste.

Nadamo se da će se ipak pomoći ovoj školi u rešavanju ovih problema.

Povezani članci