Ista roba – različite cene

U zadnje vreme učestale su pojave da za jedan isti artikal u prodavnicama, pa čak i u jednoj prodavnici, postoje dve, pa i više maloprodajnih cena. Stoga su opravdane primedbe pa i negodovanja potrošača.

Želja da naše čitaoce informišemo o razlozima koji su ovo stanje uslovili osnovni je motiv napisa.

Trgovinsko preduzeće na veliko i malo „Potisje“ Novi Bečej, utvrdilo je stope marže, i obavezno je da pri kalkulaciji cena na fakturnu cenu i zavisne (prevoza i dr.) troškove dodaje ovako utvrđene marže. To ne bi stvaralo nikakve teškoće kada bi zavisni troškovi bili uvek isti i kada bi preduzeće moglo da isprazni svoja skladišta ranije nabavljene robe, pre nego što dobijemo nove količine iste robe. Takođe su vrlo česti slučajevi da se zavisni troškovi menjanju jer neki put se roba doprema kamionski a nekad železnicom što je svakako različito. I baš zato što je praktično nemoguće da se roba sva rasproda pre nego što nova prispe radna organizacija je prinuđena da posle svake nabavke formira i novu maloprodajnu cenu. Tako na iste artikle u prodavnicama jednog te istog preduzeća ili čak i jednoj prodavnici, postoje dve različite cene.

Različito formiranje maloprodajnih cena za iste artikle u jednoj prodavnici dovodi do zabuna i negodovanja potrošača. S druge strane, ovako formiranje maloprodajnih cena, zaista stvara mogućnost zloupotreba.

Postoje, međutim, dva načina da se ove teškoće u formiranju maloprodajnih cena reše. Po jednom – jedinstvenom maloprodajna cena bi mogla da se dobije putem ponderisanja. Po drugom, to bi se postiglo izjednačavanjem cena robe na zalihama sa cenom novonabavljene robe. Prvi način bi opet prouzrokovao znatne troškove obzirom da ova radna zajednica ima 45 prodavnica u četiri naseljena mesta i dva salaša, a ponderisanje bi se moralo ponavaljati sa svakom novom nabavkom.

Stvaranjem jedinstvenih maloprodajnih cena – izjednačavanjem cena robe na zalihama sa cenom novonabavljene robe, takođe izaziva nov problem. Uvek se mora pojaviti razlika i to pozitivna ili negativna. Ali i ovo bi  moglo da se reši knjiženjem pozitivne razlike na poseban konto, a ona bi poslužila za buduća izjednačavanja cena. Na kraju godine eventualni saldo prenosio bi se u poslovni fond za povećanje trajnih obrtnih sredstava.

Bilo kako da se reše ove teškoće, i dalje ostaje osnovna – sam način kalkulacije maloprodajnih cena stvara prilično obiman posao, zbog kog se duže zadržava roba u magacinima i povećavaju troškovi poslovanja. Na primer, za kalkulaciju 10 artikala potrebno je popuniti 140 kolona, obaviti oko 125 računskih operacija i upisati bezbroj šifara a na to jedan službenik utroši daleko veće vreme nego ranije. Koliki je to posao može se predpostaviti, ako se na primer zna da ova trgovinska radna organizacija ima godišnje oko 6.500 ulaznih faktura. Tako smo sada u situaciji da konstatujemo da se ranije roba zbog kalkulisanja zadržavala sat-dva, danas to iziskuje čitav dan pa često i više.

I baš zbog toga a i zbog sve češćih optuživanja da trgovina zaračunava neopravdano visoku maržu, radnici ove radne organizacije odlučuje nego od sada ukazuju na drugo rešenje u formiranju maloprodajnih cena. U našem kolektivu učvršćuje se mišljenje da proizvođači utvrđuju maloprodajne cene, a da trgovini odrede rabat za obavljanje prometa. Tim pre što neki proizvođači to već odavno čine i pokazalo se da u formiranju cena ovih aritkala nisu postojale nikakve teškoće ni u periodu zamrzavanja cena, ni sada u situaciji utvrđenih marži.

Iskustva u prodaji robe uz rabat mogu da posluže i drugim proizvođačima u sporazumevanju sa trgovinskim radnim organizacijama o visini rabata i ostalim uslovima prodaje. „Potisje“ bi rado predložilo da visina rabata treba da se odredi prema zaključenim količinama robe, bez obzira na to ko stupa u poslovne odnose sa proizvođačem – trgovinsko preduzeće na veliko ili malo. Na taj način bi i proizvođači i trgovina bili povezaniji u procesu privređivanja. To bi sigurno doprinelo da proizvođači sagledaju probleme trgovine i obratno. Tome bi se istovremeno zajednici i potrošačima omogućila  i jednostavnija kontrola u formiranju maloprodajnih cena, a ova radna organizacija bi se oslobodila neugodnosti i teškoća sa kojima se sada suočava.

Povezani članci