Koristan dogovor

14. oktobra t. g. održan je sastanak sa sekretarima Osnovnih organizacija Saveza komunista opštine na temu „Dogovor o daljem radu na poboljšanju društveno-političke aktivnosti članova Saveza komunista opštine“.

Potreba za ovakvim dogovorom proistekla je iz ocene angažovanosti članova Saveza komunista, što je razmatrano na nedavno održanoj sednici Opštinskog komiteta.

U uvodnom izlaganju Mihajla Pejkara istaknut je broj komunista koji su angažovani u radu društveno-političkih organizacija, kao i broj koji u posmatranom periodu nije imao nijedno zaduženje, da bi se zatim potstakla još jednom aktivnost komunista, koja u poslednje vreme nije bila na određenoj visini.

Ovakvo stanje i ocena data analizom o angažovanosti nužno je nametnula potrebu analiziranja aktivnosti članstva u Osnovnim organizacijama Saveza komunista, koje treba da obuhvate i ocene rad baš onih, koji u dosadašnjem radu nisu pokazali zadovoljavajuće rezultate, polazeći pri tom od izvršavanja obaveza na svojim radnim mestima pa do političkog delovanja u radu bilo koje društveno-političke organizacije.

Kroz diskusiju, koja je vođena u ovom dogovoru, istaknuta je želja, od svih prisutnih, da se u okviru svake od Osnovnih organizacija izvrši detaljna analiza svakog pojedinca, radi sagledavanja njegove kako angažovanosti, tako i aktivnosti. Ovo drugo više zbog toga što analiza o angažovanosti govori da broj neangažovanih ipak politički deluje u sredini u kojoj radi i živi.

Smatra se da ovakva analiza, u okviru Osnovih organizacija SK, mora istaći najneaktivnije, sagledavajući pri tom objektivne i li subjektivne razloge njihove neaktivnosti i ukazati na sve posledice koje mogu nastati ukoliko se ne preduzmu i odgovarajuće mere za neaktivne.

Istovremeno je ukazano i na potrebu rasterećenja komunista od pojedinih zaduženja koje treba poveriti manje angažovanim, odnosno neangažovanim. Ovo stoga što je analiza o angažovanosti konstatovala da pojednici još uvek imaju po nekoliko zaduženja, pa čak i do 10, a time bi verovatno mogli više dati na razrešavanju pojedinih problema, koje do sada nisu pravovremeno mogli rešavati.

Na kraju su usvojeni zaključci, koji obavezuju sve Osnovne organizacije za izradu pomenute analize, na osnovu kojih će biti sačinjena opšta analiza o aktivnosti komunista u opštini.

Povezani članci