Milan Perić

Tridesetsedmogodišnji Milan Perić je jedan od mladih ljudi u kolektivu Mašinoinvesta koji je u njemu proveo više od deset godina. Naime pošto je izučio zanat u Apatinskoj pivari on se obreo u kolektivu Mašinoinvesta, ranije Mašinoservisa, da bi preživljavao zajedno sa njim u periode teškoća a i uspeha.

Kao mlad radnik skrenuo je na sebe pažnju svojih drugova jer je bio savestan, vredan i sposoban. Stoga nije slučajno što je za tih deset godina bio skoro uvek biran u organe upravljanja, izuzev jednog mandatnog perioda, a do sad je dva puta bio na funkciji predsednika upravnog odbora, gde se i trenutno nalazi. Inače do sada bio je i predsednik sindikalne podružnice u kolektivu, a član je Saveza komunista od 1952. godine.

Za čitavo ovo vreme menjao je radna mesta prema potrebi, da bi konačno radio kao predradnik u tehničkoj pripremi, pored čega se bavi i  nabavkom materijala.

Iskorisitii smo susret sa njima da bi mu postavili par pitanja na koja je on svesrdno odgovorio.

- Kako je prema našem saznanju Vaš kolektiv u različitim vremenskim periodima proizvodio i različite proizvode interesuje nas čime se trenutno pretežno bavite?

„Po mom mišljenju najznačajniji deo posla odnosi se na kooperaciju sa Bečejskim Fadipom, za čije potrebe obrađujemo razne delove, zatim proizvodimo zaprežna prikolica, čekićare, vršimo izradu delova za montažu i popravku mlinova i drugo. Inače, rekao je dalje Perić, osnovni problem koji ima odraza na proizvodnju je prostor i delom oprema.

- Šta mislite o radu upravnog odbora čiji ste predsednik?

Mislim da delim mišljenja i drugih članova kolektiva kad kažem da je ovaj organ u svom dosadašnjem radu postigao zaista zavidne rezultate, jer on u celini predstavlja u pravom smislu reč oblik suštinskog odlučivanja o svim pitanjima. Inače uspevali smo da blagovremeno pripremamo materijale, a odziv članova kako u smislu dolaska tako i diskusije je zaista zavidan.

- Šta mislite o mladim ljudima u vašem kolektivu?

Pre svega naš kolektiv je u celini mlad gledano prema proseku starosti a i inače imamo veliki broj omladinaca učenika i radnika. Velika većina njih su dobiri i učenici i radnici, međutim ima ih i vrlo slabih pa sam mišljenja da bi im ostali mogli pomoći, jer mlad se čovek uvek može popraviti.  Inače utisak da su omladinci u našem kolektivu spremni da društveno-politički delaju, oni to i čine delom, međutim nedostatak društvenih prostorija ima svog uticaja na isto.

- Šta vam nedostaje u Novom Bečeju?

Iznad svega istakao bi nedostatak vodovoda, gde mislim da bi mesne zajednice morale da rešavaju ovaj problem time što bi objedinjavale interese građana koji postoji, a koji inače to već čine po manjim grupama.

- Konačno kako provodite slobodno vreme?

Najveći deo vremena provodim kod kuće u krugu svoje porodice obavljajući domaće poslove a večernje časove provodim pred televizorom. Kada bih u mestu kulturno-zabavni život bio bogatiji tada bi verovatno više vremena bio van kuće, rekao je na kraju Milan Perić.

Povezani članci