„Polet“ u novim uslovima privređivanja

Ovaj period, sa stanovišta učvršćivanja rezultata poslovanja, ima izutetan začaj. I ako je vreme od dva meseca, posle usvajanja julskih mera, vrlo kratak period za donošenje zaključaka o položaju radne organizacije u novim uslovima privređivanja, ipak se na osnovu devetomesečnog periodičnog obračuna može oceniti momentalan uticaj privredne reforme na položaj radne organizacije.

Za devet meseci 1965.godine radna organizacija ostvarila je ukupan prihod od dinara 489.125.000 dinara, što u odnosu na isti period prošle godine iznosi 70 odsto više, dok su utrošena sredstva porasla svega za 28 odsto. Drugim rečima, na svakih 100 dinara utrošenih sredstava u prošoj godini ostvareno je 290,25 dinara ukupnog prihoda, dok je u ovoj godini ostvareno 384,40 dinara ili za 32 odsto više. To znači da je ekonomičnost poslovanja porasla za 32 odsto u odnosu na period januar-septembar 1964. godine.

Povoljna kretanja ukupnog prihoda s jedne strane, i značajan porast ekonomičnosti poslovanja s druge strane, pozitivno su uticali na porast dohotka sa 170.290.000 dinara u 1964. godini na 329.884.000 dinara u ovoj godini, ili za 94 odsto više. Time su ostvarene mogućnosti za značajno povećanje mase sredstava namenjene za lične dohotke radnika i ostatka dohotka namenjenog za proširenu reprodukciju. Dok je u prošlog godini ostatak dohotka namenjen za proširenu reprodukciju, zajedno sa ustupljenim doprinosom iz dohotka, iznosi 60.498.000 dinara, u ovoj godini iznosi 122.146.000 dinara, ili za 102 odsto više. Prosečan isplaćeni lični dohodak po radniku za devet meseci ove godine iznosi 37.809 dinara, što predstavlja 83 odsto više nego u istom periodu prošle godine.

U sklopu novih mera doneto je nekoliko zakonskih propisa, kao što je ukidanje Stambenih fondova, uvođenje Saveznog poreza na promet građevinskog materijala i sl. što je negativno uticalo na nivo stambene izgradnje. Ovo je dovelo do izvesnog zastoja kod realizacije građevinskog materijala, koji se očekuje i u narednom periodu.

Zbog toga se danas, više nego ranije, u radnoj organizaciji Polet govori i preduzimaju konkretne mere oko usavršavanja procesa porizvodnje, poboljšanja kvaliteta proizvoda, povećanje produktivnosti rada i ekonomičnost poslovanja, usavršavanje sistema raspodele prema radu, investicionoj politici i sl.

Povezani članci