Mlekobanat integrisan sa Mlekoproduktom

Početkom ovog meseca prilike u Mlekoproduktu su počele da se sređuju. Prinudna uprava je okončavala svoje zadatke, prvobitni rok trajanja, skraćan je zaključno sa 6. novembrom. U međuvremenu izvršen je izbor novih organa upravljanja. Zadnjeg dana, kada je prinudna uprava prestajala, predsednik Opštinske skupštine Milan Racković zakazao je i prvu sednicu novoizabranog radničkog saveta.

Otvarajući sednicu Milan Racković je članovima radničkog saveta predložio dnevni red sa sledećim pitanjima: Konstituisanje organa upravljanja; Izbor konkursne komisije za imenovanje direktora radne organizacije: Izbor direktora i Donošenje odluke o integraciji sa kombinatom Servo Mihalj iz Zrenjanina. Prisutnih 13, od izabranih 15, članova radničkog saveta jednoglasno su prihvatili predloženi dnevni red, da ne kažemo i sa primetnim zadovoljstvom, da bi zatim za predsednika radničkog saveta izabrali Božidara Igića, pod čijim rukovodstvom je savet dalje zasedao.

Pošto je izabrana konkursna komisija, ona je posle sastanka sa delom predsednika Skupštine opštine, predložila da se za direktora izabere Miljko Radulović, poljoprivredni tehničar, što je radnički savet jednoglasno usvojio. Sledila je diskusija o predlogu odluke o integracii sa kombinatom Servo Mihalj. Kraće uvodno izlaganje dao je Milan Racković. Pošto je predhodno upoznao članove saveta da je organ upravljanja kombinata već doneo odluku o integraciji, drug Racković se zadržao na momentima koji rukovodili predstavnike Skupštine i prinudnu upravu da stupi u kontakt sa predstavnicima kombinata, a oni se uglavnom odnose na teško stanje u kome se radna organizacija Mlekobanat zadnjih meseci našla. Pre svega radi se o gubitku od oko 80 miliona, teškoćama na tržištu i drugom što navodi na nedvosmislen zaključak da se jedini izlaz može naći u integraciji ili u likvidaciji ove radne organizacije.

Ako se ima u vidu da Mlekobanat raspolaže sa solidnom opremom, relativno stručnom snagom i sirovinama, tada je jasno da je izlaz u integraciji prihvatljiviji.

Svetislav Petrović, direktor Mlekoprodukta, koji je takođe prisustvovao ovoj sednici radničkog saveta, istakao je u kraćem izlaganju da će u narednom periodu doći do izvesne promene asortimana proizvodnje a i pomeranja radne snage u smislu odlaska nekih na rad u pogonu Zrenjanin i obratno o čemu će biti govora kasnije. Istovremeno je istakao potrebu većeg jedinstva, dogovaranja unutar kolektiva i veće discipline. Na taj način se i mogu postići dobri rezultati kojim će se teškoće prebroditi a i bržim koracima krenuti napred.

Povezani članci