Stroge kazne za nesavesne vozače

Prema podacima koje smo dobili od Opštinskog sudije za prekršaje za poslednjih nekoliko meseci naglo je porastao broj onih koji bespravno upravljaju volanom iako nemaju saobraćajne dozvole.

Tako je Neatnica Sredoje, zemljoradnik iz Novog Bečeja pošto je tri puta uzastopno vozio traktor sa prikolicom bez vozačke dozvole kažnjen primernom kaznom od 50 hiljada dinara.

Nesavesni vozač iz Novog Bečeja Salaš Jožef i Glovačev Žarko koji su vozili svoje motocikle bez vozačke dozvole takođe su kažnjeni novčanom kaznom od 30.000 dinara. Istom kaznom kažnjen je i Berić Ljubiša iz Kumana.

Iz istih razloga novčanom kaznom od 10.000 dinara kažnjeni su Šimon Lajoš i Mihajlov Sava iz Novog Bečeja.

Pored ove vrste prekršaja kod Opštinskog sudije vrlo često odgovaraju lica koja žele da na nezakonit način zarade izvodeći bespravno radove za druga lica. Sudija za prekršaje izrekao je ovih dana oštre kazne Pap Andrašu i Ivan Ištvanu iz Novog Bečeja koji su kod Momirskog Vlade iz Zrenjanina izvodili radove iako nemaju dozvolu za privatan rad. Pored ove dvojice sa 15.000 dinara kažnjeni je takođe Živa Sekulić zidar iz Novog Bečeja zbog bespravnog rada na kući Stanković Ljubinka iz Novog Bečeja.

Povezani članci