Ugovaranje kasni

Zemljoradnička zadruga u Novom Miloševu u protekloj ekonomskoj godini sarađivala je u ratarskoj proizvodnji sa individualnim sektorom na oko 3.460 hektara. Plan ugovaranja za prošlu ekonomsku godinu izvršen je sa 78 odsto. Ovaj prosek veći je kod nekih kultura kao što su pšenica, šećerna repa i suncokret. Za ugovorene površine zadruga obezbeđuje sav reprodukcioni materijal, daje mehanizaciju a obavezuje kooperante da svoje tržne viškove isporuče Zemljoradničkoj zadruzi. Međutim, ugovaranje za ekonomsku 1965/66. godinu je u početnoj fazi i ugovorene površine su neznatne.

Kod ugovaranja saradnje sa individualnim sektorom u tovu svinja dosadašnji rezultati skoro obezbeđuju da se planski rezultati premaše. Naročito interesovanje u poslednje vreme zabeleženo je kod tova junadi i zadruga veoma teško uspeva da zadovolji potrebe.

Proizvođačima su ove godine dati novačani avansi za kupovinu 33 komada priplodnih junica, 47 komada tovljenih junadi i 1.250 tovnih svinja u visini od 24,560.000 dinara. To će svakako doprineti razvoju stočarstva u ovom mestu te se u narednoj godini očekuju još bolji rezultati.

Povezani članci