Rad tek predstoji

Pre dve godine u našoj opštini još nije radilo ni jedno odeljenje pri osnovnim školama za mentalno zaostalu decu. Tako je bilo pre dve godine. Danas pri osnovnim školama u komuni radi pet odeljenja koja obuhvataju oko 50 učenika. Ova odeljenja rade pri osnovnoj školi, Vranjevo, i Miloje Čiplić u Novom Bečeju. Postoji i jedno odeljenje u Novom Miloševu. Kategorizaciju je izvršila komisija ali njenim radom nije bilo ni približno obuhvaćen broj dece u opštini ometene u psihozi – fizičkom razvitku. Ipak je mnogo više dece kategorisano no što je obuhvaćeno u pomoćnim odeljenjima. Mada još ni iz daleka nije rešen problem potpunog obuhvatanja mentalno zaostale dece čini se da je na putu potpunog rešenja. Samo prošle i ove godine otvoreno je po 2 odeljenja.

Postoje problemi oko otvaranja ovakvog specijalnog odeljenja u Kumanu i Bočaru. Takođe je potrebno obezbediti i potreban broj nastavnika defektologa pošto i u otvorenim odeljenjima rade uglavnom prosvetni radnici kojima ova vrsta rada nije specijalnost.

Ova odeljenja koja u svom sastavu imaju uglavnom učenike koji su i po nekoliko godina išli u isti razred i za koje redovna nastava nije bila pristupačna, ostvarila su u ovim razredima i prve veoma pozitivne rezultate.

Međutim, čini se da već sada treba uporedo sa otvaranjem novih odeljenja razmišljati šta sa tim mladim ljudima nakon osmogodišnjeg školovanja. Posle ovog školovanja oni nemaju sposobnosti da nastave školovanje u nekoj od srednjih škola. Učenici bi trebali da nastave izučavanje zanata. U tu svrhu bilo bi potrebno otvoriti i specijalna odeljenja za izučavanje u nekom od mesta komune.

Povezani članci