Nepotrebni učenici

Kao i svake godine, tako i ove, jedan broj mladih ljudi posle završene osmogodišnjeg školovanja opredeljuje se za izučavanje pojedinih zanata. Međutim, posle anketiranja jednog broja radnih organizacija, ove godine vrlo mali broj lica će moći ostvariti svoje želje. Ovo stoga, što posle stupanja na snagu odredbe Zakona o radnim odnosima koja privremeno reguliše visinu nagrada učenika u privredi veći broj radnih organizacija ne želi više primati učenike u privredi. Postavlja se pitanje da li je ovakav stav na svom mestu. Sigurno je jedno da sva ova deca ne mogu, iz bilo kojih razloga, nastavitii školovanje na višim školama, dok bi izučavanjem željnog zanimanja postali dobri kvalifikovani radnici.

U našoj komuni je do sada svake godine upisivano oko 50 učenika, dok će u ovoj godini biti upisano negde oko 15. lica. To je svakako vrlo mali broj u odnosu na izražene želje. Ako se ovome doda i broj lica koja su izučavala razna zanimanja od privatnih poslodavaca, tada je pomenuti broj upisanih bio znatno veći. Međutim, posle usvajanja rešenja o visini nagrada učenika uposlenih kod privatnih poslodavaca od strane Saveta za privredu SO-e, koje iznose po godinama učenja od 10 do 16.000 dinara mesečno, postavlja se pitanje da li će privatni poslodavac na bilo koji način želeti osloboditi se i onih učenika koje sada imaju, a o zaključivanju ugovora -  prijemu novih lica sigurno nema govora.

Šta u ovakvoj situaciji učiniti? Sigurno da nema opravdanja neprihvatanju novih učenika naročito onih koji izražavaju želju za izučavanje pojednih zanimanja, jer s druge strane ovo je i jedna garancija da će ta lica uspešno izvršavati obaveze u pogledu sticanja potrebnog znanja, doprinoseći svojim radom i radnoj zajednici, ili pak privatnom poslodavcu, a time i opravdati primanja koja im po novim propisima i pripadaju.

Povezani članci