Dobri rezultati

Nedavno je savet Druge Mesne zajednice na svojoj proširenoj sednici razmatrao finansijsko poslovanje za proteklo polugodište. Sastanku je prisustvovao i jedan broj članova mesnog odbora Socijalističkog saveza. Posle vrlo detaljno podnetog izveštaja o obimu šestomesečnog rada zajednice razvila se diskusija.

Savet druge Mesne zajednice je u svom izveštajnom periodu poslovao vrlo dobro o čemu svedoče i podaci koji su izneti na sednici. Za prvu polovinu godine ostvareno je više od polovine plana predviđenog programom rada Mesne zajednice. Valja napomenuti da je druga Mesna zajednica u proteklom periodu dobijala redovno dotacije od Skupštine opštine a ostvarivala je i vanredne prihode što je mnogo pomoglo da se njena delatnost i rad odvija redovno.

Planirani prihodi mesne zajednice ostvareni su za 54 odsto dok su radovi na izgradnji komunalnih objekata ostvareni sa 60 odsto.

Sredstva predviđena za prvo polugodište uglavnom su utrošena na izgradnju novog Spomen-groblja, popravci i bušenju novih bunara, na proširenju i uvođenju nove ulične rasvete i dr.

Za naredni šestomesečni period predviđa se još gradnja jednog kamenog puta u dužini od 500m. kao i gradnja kanala i trotoara za koji se predviđa dužina od blizu 2 km.

U proteklom izveštajnom periodu izdvojena su i znatna sredstva za pošumljavanje i ozelenjavanje teritorije ove zajednice. Zasađeno je oko 8.000 novih sadnica a predviđa se zasađivanje još oko 15.000 sadnica do kraja godine.

Ovakvom vrlo dobro poslovanju druge Mesne zajednice naročiti doprinos dale su i dobrovoljne radne akcije građana, kojim su se uštedela znatna sredstva. Vrednost dobrovoljnih radova u toku prvog polugođa procenjena je na oko 1,800,000 dinara što predstavlja oko 10 odsto od ukupnog priliva mesnog samodoprinosa.

Povezani članci